Aktuálne dianie 6. október 2022

Mestské časti zavádzajú opatrenia na boj s energetickou krízou, hrozí zatvárenie škôl?


Ceny energií, téma číslo jedna na európskej, národnej, ale aj lokálnej úrovni. Potom, čo sa v uplynulých týždňoch vyšplhali ceny elektrickej energie a plynu na rekordné čísla, hľadajú politici riešenia, aby dopady na občanov neboli extrémne.

Podľa Únie miest Slovenska(ÚMS) čelia samosprávy extrémne náročnej situácii. „ÚMS pripomína, že základnou úlohou samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. Samospráva má zabezpečiť celkový rozvoj, nielen „kúriť a svietiť“, pričom niektoré samosprávy môžu mať problém aj s týmito základnými službami,“ informovala vo svojom stanovisku ÚMS, ktorá rovnako hľadá riešenia, ako niekoľkú krízu v poradí zvládnuť.

Úrady znižujú teplotu vykurovania a zvažujú prácu z domu

Viaceré bratislavské samosprávy už avizovali prvé opatrenia. V Ružinove sa napríklad pre energetickú krízu pripravujú na scenár, podľa ktorého zamestnanci miestneho úradu, či ďalších inštitúcií zostanú pracovať z domu.

Prácu z domu zvažujú zabezpečiť aj v Čunove, kde už pristúpili k zníženiu teploty vykurovania.            

V rámci opatrení  sme už čiastočne znížili teplotu vykurovania  v objekte miestneho úradu a v ďalších objektoch v správe mestskej časti na minimum,“ informovala redakciu Bratislavský kuriér starostka Gabriela Ferenčáková. 

Na rôzne scenáre sa pripravuje aj mestská časť Staré Mesto. No úprava teploty sa nemá dotknúť ani detí, ani seniorov. V prípade potreby sme, samozrejme, pripravení teplotu v interiéroch znižovať, týkať by sa to však nemalo priestorov určených pre deti či seniorov, ale administratívnych priestorov a napríklad priestorov určených na konanie kultúrnych podujatí,“ uviedol hovorca Starého Mesta Matej Števove.

Zatváranie škôl bude až krajné riešenie, samosprávy sa mu chcú vyhnúť

S opatreniami na zníženie spotreby energie v budovách sa objavili aj špekulácie o zatváraní škôl, či predlžovaní vianočných prázdnin. Po komplikovaných dvoch rokoch pandémie sú tak úvahy o opätovnom zatváraní škôl opäť na stole. Tie sa však podľa odbornej verejnosti aj neziskového sektora už nesmú zopakovať.

„Zavreté školy a prechod na vzdelávanie na diaľku nie je len o znížení kvality vzdelávania, ale aj o tlaku na fyzické a duševné zdravie detí, o ďalšom znevýhodňovaní mladistvých zo sociálne slabších komunít, ale aj o úplnom narušení chodu domácností, kedy rodičia nemôžu ani plnohodnotne pracovať. Pevne verím, že tentokrát si priority ako spoločnosť nastavíme správne,“ vyzval na sociálnej sieti zástupca OZ Rodičia.sk, Matej Stuška.

Rovnaký názor majú aj viaceré samosprávy. Tie sa pre Bratislavský kuriér vyjadrili, že zatvárať školy neplánujú. „Po dlhých obdobiach dištančných vyučovaní sme presvedčení, že k podobnému kroku treba pristúpiť iba v obzvlášť závažných situáciách, pretože vzdelanie, ale aj socializácia detí je pre ich ďalší život veľmi dôležitá,“ poskytlo stanovisko Staré Mesto.

Starosta bratislavskej mestskej časti Vajnory Michal Vlček rovnako potvrdil, že prioritou
mestskej časti bude zabezpečiť prevádzku školy tak, aby deti mohli plnohodnotne navštevovať vyučovanie. Obmedzovaniu školských zariadení aj v prípade vysokých cien energií sa chcú vyhnúť aj v Petržalke, Dúbravke, vo Vrakuni, či v Jarovciach, potvrdili v stanoviskách starostovia.

Niektoré školy a školské zariadenia majú už za sebou rekonštrukciu zameranú na zníženie energetickej náročnosti budov, niektoré ju realizujú v súčasnosti.  Samosprávy tiež vyčleňujú financie na ďalšie energetické audity.

Pomôcť by mal aj štát

Svoju úlohu v energetickej a finančnej kríze však zohrá nielen to ako mestská časť hospodárila, či šetrila, vplyv bude mať aj fakt, dokedy má samospráva vysúťažené ceny elektriny a plynu.

Vzhľadom na súčasné, ale aj očakávané ceny energií, následky môžu byť dramatické. Súčasne rastú aj obavy z toho, ako budú niektoré samosprávy schopné zabezpečiť energetický chod mesta tak, ako sú obyvatelia zvyknutí. Pomoc očakávajú aj od štátu.

Ministerstvo financií pre TASR uviedlo, že vláda predloží komplexný balík opatrení na boj s vysokými cenami energií a ich stabilizáciu pre všetky zložky spoločnosti. Rezort deklaruje, že je v odôvodnených prípadoch pripravený samosprávam pomôcť. Na konkrétnu podobu opatrení štátu samosprávy ešte čakajú.

jp

 

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter