V Devínskej Novej Vsi má vyrásť obytný súbor Slnečný vrch

Urbanizmus a výstavba 20. marec 2019

Obytný súbor Slnečný vrch je navrhovaný ako súčasť rozvojového územia na severovýchodnom okraji urbanizovaných území mestskej časti Bratislava – Devínska Nová Ves. Ide o bezprostrednú územnú väzbu na lokalitu Paulinské, od ktorej je oddelený existujúcou komunikáciou - ulicou Jána Jonáša. Vyplýva to zo...


Na začiatok stránky hore
Newsletter