Mesto vyhlásilo VO na opravu električkovej trate na Americkom nám.

Urbanizmus a výstavba 4. december 2019

Hlavné mesto prostredníctvom Dopravného podniku Bratislava (DPB) hľadá zhotoviteľa rekonštrukcie dvojkoľajnej električkovej trate na Americkom námestí a Radlinského ulici. Oprava sa týka úseku od Špitálskej ulice po Blumentál. Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (VO)...


Na začiatok stránky hore
Newsletter