Kontakt


Vydavateľ: Staromešťan s.r.o.

Dátum vzniku: 2007

Periodicita: mesačník

Náklad: 90 000

Distribúcia: bezplatne do všetkých dostupných schránok v Bratislave a prímestkých obciach + 40 novinových stojanov v spádových oblastiach v Bratislave

Distribútor: vlastná distribúcia v kľúčových mestských častiach

 
Kontakt - redakcia:
korešpondenčná adresa

Bratislavský kuriér
Sedlárska 8
81101 Bratislava 1

te.: +421 917 282 203

email: redakcia@bakurier.sk

marketing:   Dionýz Hutár, hutar@bakurier.sk

inzercia:     Adriana Rachelová, inzercia@bakurier.sk,

Na začiatok stránky hore
Newsletter