Kontakt


Vydavateľ: Staromešťan s.r.o.

Dátum vzniku: 2007

Periodicita: dvojtýždenník

Náklad: 160 000

Distribúcia: bezplatne do všetkých dostupných schránok v Bratislave a prímestkých obciach + 40 novinových stojanov v spádových oblastiach v Bratislave

Distribútor: vlastná distribúcia vo kľúčových mestských častiach + ostatné mestské časti CROMWELL. s.r.o.

 
Kontakt - redakcia:
korešpondenčná adresa

Bratislavský kuriér
Sedlárska 8
81101 Bratislava 1

pevná linka: +421 2 544 377 81, +421 917 282 203
fax: +421 2 444 51 767
email: redakcia@bakurier.sk

šéfredaktor:  Peter Kimijan, sefredaktor@bakurier.sk

redakcia:     Robert Lattacher, lattacher@bakurier.sk, redakcia@bakurier.sk

marketing:   Dionýz Hutár, hutar@bakurier.sk

inzercia:      Petra Tomková, inzercia@bakurier.sk, 0907 919 252

Na začiatok stránky hore
Newsletter