Kontakt


Vydavateľ: Staromešťan s.r.o.

Dátum vzniku: 2007

Periodicita: mesačník

Náklad: 80 000

Distribúcia: bezplatne do dostupných schránok v Bratislave  + 70 novinových stojanov v spádových oblastiach v Bratislave

Distribútor: vlastná distribúcia v kľúčových mestských častiach

Kontakt - redakcia:
korešpondenčná adresa

Bratislavský kuriér

Sedlárska 8
81101 Bratislava 1

redakcia: bk.redakcia@bakurier.sk

inzercia: inzercia@bakurier.sk

Na začiatok stránky hore
Newsletter