Aktuálne dianie 20. júl 2022

V Bratislavskom kraji zápasia nemocnice s nedostatkom sestier, za tri a pol roka sa registrovalo len 23 absolventiek


Zatváranie oddelení, systémové zlyhania, či nedostatok absolventiek- sestier. Aj tieto problémy dlhodobo trápia väčšinu bratislavských nemocníc. Na úbytok sestier v konečnom dôsledku dopláca pacient. Preto sme zisťovali, aká je aktuálna situácia a aké riešenia sa v dohľadnej dobe ponúkajú.

  • V Bratislavskom kraji pracuje 6000 sestier a pôrodných asistentiek.

Demografická situácia sestier je tikajúca bomba

Priemerný vek slovenskej sestry je 48 rokov. Keď sa pozrieme na  vekovú štruktúru viac ako 5 000 sestier  pracuje vo veku nad 60 rokov. „Vo veku 50-54 rokov registrujeme 5838 sestier a pôrodných asistentiek, vo veku 60-64 rokov registrujeme 3856 a vo veku nad 65 rokov 1429 sestier a pôrodných asistentiek na Slovensku“, uviedol Lukáš Kober zo Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek. Realita, kde sa o desiatky pacientov stará 60 ročná setra tak nebude v našich podmienkach zrejme žiadna rarita.

O presunutí sestier do vyšších vekových kategórií hovorí aj správa Michala Páleníka publikovaná Inštitútom zamestnanosti v roku 2021. Podľa nej vo vekovej kategórii 20 – 29 rokov predstavoval v roku 2008 podiel sestier v tejto kategórii 13,2%, v roku 2017 už len 7,4%. Demografická situácia sestier je tak podľa správy tikajúca bomba.

 

Bratislavské nemocnice trápi okrem veku aj nedostatok záujmu o profesiu sestry.

V časovom rozpätí od 1. januára 2019 do 21. júna 2022 sa podľa údajov komory sestier registrovalo v Bratislavskom kraji (Bratislava, Malacky, Senec) spolu 23 sestier a pôrodných asistentiek - absolventiek. Za rovnaké obdobie zrušilo registráciu desaťnásobne viac sestier. Celkovo išlo o 237 sestier.

Nemocnice zápasia s dočasným zatváraním oddelení

S nedostatkom sestier sa pasujú všetky nemocnice v hlavnom meste, keďže práve Bratislava trpí ich najväčšou fluktuáciou, tvrdí komora sestier.

Výsledkom je zatváranie oddelení, či kvalita poskytovanej starostlivosti.

V júni tohto roku Národný onkologický ústav dočasne zatvoril lôžkové oddelenie zamerané na chirurgickú liečbu prsníkov, pretože nemal dosť zdravotných sestier. „Pacientky z tohto oddelenia sme hospitalizovali na ďalšie tri lôžkové oddelenia v rámci Kliniky chirurgickej onkológie,“ ozrejmila hovorkyňa onkologického ústavu Kubicová.

Medzi nemocnice s najväčším problémom s nedostatkom sestier patrí aj bratislavská Univerzitná nemocnica. Tá  aktuálne na svojej webovej stránke inzeruje, že súrne hľadá lekárov a sestry - intenzivistov, pneumológov, lekárov, sestry, zdravotných asistentov a ošetrovateľov. Zlepšiť situáciu sa snaží ponúkaním rôznych benefitov. „V rámci našej nemocnice sa situáciu snažíme stabilizovať, posilnili sme náborovú kampaň, sestrám ponúkame finančné a nefinančné benefity a tiež možnosť vzdelávania na vysoko špecializovaných pracoviskách koncových nemocníc a po získaní praxe možnosť kariérneho postupu,“ informovala Eva Kliská, hovorkyňa nemocnice.

Tieto skúsenosti nie sú ojedinelé. V minulosti nedostatok sestier avizovalo aj vedenie Národného ústavu detských chorôb. Sestry chýbali pri lôžkach na detskej klinike, ortopedickej klinike a klinike detskej neurológie, ako aj na neonatologickej klinike intenzívnej medicíny, či na detskej klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny. 

Slovenská sestra je výrazne chudobnejšia ako česká

Odborníci sa zhodnú, že problémov je viacero. Cez dlhodobo neriešené systémové veci spojené vekovou štruktúrou sestier, nízke platy v porovnaní so susednými krajinami, priveľa nadčasov sestier až po nedostatočný záujem mladých ľudí.  Základ krátkodobých aj dlhodobých riešení je však plat.

Aké sú rozdiely napríklad v plate slovenskej a českej sestry?

Česká sestra, ktorá pracuje u poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti, si nájde na svojej výplatnej páske od 1. januára 2022 mzdu od 1 135 € do 1 678 €. Ide o plat pri sestre s tzv. „základným vzdelaním“. Jej mzda sa zvyšuje v pravidelných intervaloch podľa odpracovaných rokov odbornej praxe. Informuje o platoch komora sestier.

Slovenská sestra začína po absolvovaní štúdia od 1. januára 2022 so mzdou 1 008 €. Na rozdiel od českej sa jej mzda nezvyšuje podľa odpracovaných rokov praxe. Inak povedané, tú istú mzdu má sestra, ktorá práve skončila štúdium, ako aj sestra s 30 a viac ročnou praxou.

Sestra špecialistka u nás dosiahne mzdu 1 228 € a je úplne jedno, či má prax v špecializačnom odbore mesiac, rok, alebo 40 rokov. Mzda je vždy rovnaká.

Situácia sa má v roku 2023 zlepšiť, plat sestier by mohol rásť o stovky eur

Koncom júna ministerstvo zdravotníctva avizovalo návrh, ktorý by zvýšil platy sestier o stovky eur mesačne.  Návrh zverejnila Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek.

 S konečnou dohodou by mal minister prísť v najbližších dňoch. Rezort zdravotníctva tiež aktuálne pripravuje národnú stratégiu, ktorá má pomôcť stabilizácii ľudských zdrojov v zdravotníctve.

V roku 2004 sme mali  podľa ministerstva zdravotníctva na Slovensku 6,7 sestier na 1000 obyvateľov, v roku 2016 už len 5,74 sestier na 1000 obyvateľov a v roku 2022 sme sa klesli na číslo 5,4 sestier na 1000 obyvateľov.

Priemer Európskej únie je 8,1 sestier na 1000 obyvateľov. Ak by sme chceli mať zdravotníctvo na úrovni priemeru krajín EÚ, v systéme chýba zhruba 15-tisíc sestier.

Údaje z Národného centra zdravotníckych informácií z roku 2020 hovoria o 31 690 registrovaných sestier a pôrodných asistentiek.

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter