Aktuálne dianie 23. máj 2019

Štyri otázky pre starostu Petržalky v súvislosti s poplatkami za škôlky


V súvislosti s návrhom starostu Petržalky Jána Hrčku,

ktorým chce zaviesť zvýšenie poplatku pre všetky nepetržalské deti na 300 eur mesačne,

pričom deti s trvalým pobytom v Petržalke by aj naďalej platili 30 eur mesačne, sme mu položili štyri otázky.

-Koľko škôlok bolo za posledných 10 rokov zrušených a koľko schátraných (ak sú, kde?)

by sa dalo obnoviť? Kde by sa dali nájsť nové priestory?

ODPOVEĎ: Samozrejme, že áno, intenzívne ideme pracovať na rozšírení kapacít.

Nové vedenie nemôže zodpovedať za rozhodnutia bývalého vedenia mestskej časti, ale robí čo môže v rámci aktuálnych možností.

A jednou z možností, ako umiestniť všetky petržalské deti, je práve návrh VZN, ktorý síce zvýši poplatok pre nepetržalské deti,

ale pre petržalské deti sa v konečnom dôsledku nič nezmení. Keď budú umiestnené všetky petržalské deti a  zvýšime kapacity škôlok,

môžeme v budúcnosti uvažovať o znížení poplatku aj pre nepetržalské deti.

-Aj keď je pochopiteľné, čo chce starosta dosiahnuť, ide de facto k diskriminácii slobodného výberu škôlky... Nemyslíte...?

ODPOVEĎ: Každý si môže slobodne vybrať škôlku akú uzná pre svoje dieťa za vhodnú, rovnako ako nechávame na slobodnom rozhodnutí riaditeliek,

aké deti vyberú. Rovnako tak bude na zastupiteľstve či starostovi, ktorým deťom odpustia 90% z poplatku.

-Koľko nepetržalských detí chodí v súčasnosti do materských škôlok v Petržalke?

ODPOVEĎ: Je to približne 16%, čiže približne 450 detí.

Prečo podľa Vás niektorí rodičia chcú umiestniť deti v Petržalke, napriek tomu že tam nebývajú...? Aké sú dôvody?

ODPOVEĎ: O petržalské škôlky nie je v porovnaní so škôlkami v iných mestských častiach nadštandardný záujem.

Problém je pravdepodobne v tom, že mnoho žiadateľov síce býva v Petržalke,

ale nemá v Petržalke trvalý pobyt a mestská časť tak za nich nedostáva od štátu peniaze,

ktoré potom môže využívať napríklad na rozširovanie kapacít škôlok.

(rl)

foto: tasr

Odpovede poslal Radovan Choleva - vedúci oddelenia komunikácie s verejnosťou

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter