Aktuálne dianie 19. november 2019

Mestské zastupiteľstvo sa zíde vo štvrtok


Bratislavské mestské zastupiteľstvo sa zíde vo štvrtok 21. novembra na riadnom rokovaní. Predložený návrh programu má zatiaľ 22 bodov plus informačné materiály.

Návrh programu obsahuje napríklad aj tieto body: Informácia o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy splatných k 31. 10. 2019,

Návrh na zmenu rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2019, Nadácia mesta Bratislavy,

Vyhodnotenie spolupráce so záujmovým združením Slovenský dom Centrope v roku 2019 a návrh na ukončenie členstva v združení, Koncepcia rozvoja tepelnej energetiky hlavného mesta SR Bratislavy,

Návrh na zverenie nehnuteľného majetku mesta Bratislavy, do správy mestským častiam, za účelom zhodnotenia a zveľadenia majetku mesta a ďalšie.

(red)

Foto: Br. kuriér

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter