Aktuálne dianie 28. október 2022

Mesto rokuje s MH Manažment v súvislosti s Poliklinikou Tehelná


Spoločnosť MH Manažment rokuje s hlavným mestom v súvislosti s predajom Polikliniky Tehelná v bratislavskom Novom Meste. Spoločnosť zaslala mestu potrebné doklady pre ďalšie rozhodovanie, magistrát sa v súčasnosti oboznamuje s dostupnou dokumentáciou k verejnej súťaži na jej predaj. Pre TASR to uviedli z magistrátu i spoločnosti.

"Výsledkom rokovaní je predĺženie lehoty na podávanie ponúk na kúpu nehnuteľností, čím sa vytvoril väčší časový priestor pre zapojenie širšieho okruhu uchádzačov vrátane hlavného mesta," poznamenala hovorkyňa Bratislavy Dagmar Schmucková. Potvrdila, že je dohodnutá aj obhliadka nehnuteľnosti.

Verejná obchodná súťaž na odpredaj budovy spolu s príslušenstvom a pozemkami bola pred časom predĺžená do 22. novembra. MH Manažment ju zatiaľ rušiť neplánuje. "Súťaž zatiaľ stále prebieha, ale uvítame, ak sa nájde riešenie na úrovni samosprávy," podotkla Andrea Devánová, manažérka marketingu a komunikácie spoločnosti. Rokovaniam so samosprávami je spoločnosť podľa nej naklonená.

Spoločnosť viackrát deklarovala, že príchodom nového vlastníka sa nezmení ani jedna nájomná zmluva a nezruší sa ani jedna ambulancia. Pozornosť upriamuje aj na to, že kupujúci je povinný užívať alebo prenajímať priestory budovy len na tie účely, na ktoré bola budova skolaudovaná, teda liečebno-preventívna starostlivosť a technicko-hospodárska činnosť. Rovnako tak v zmysle územného plánu zóny Tehelná platí pre pozemok primárne funkčné využitie občianska vybavenosť – zdravotníctvo.

Verejná súťaž na predaj Polikliniky Tehelná bola vyhlásená začiatkom júla. Východisková kúpna cena bola znaleckým posudkom stanovená na 14,7 milióna eur s DPH. Rezort hospodárstva totiž nie je z dlhodobého hľadiska schopný budovu prevádzkovať, najmä však zabezpečiť financovanie nevyhnutných investícií. Budova si totiž vyžaduje investície do jej rekonštrukcie, len na urgentnú sanáciu treba približne milión eur.

TASR, foto: TASR

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter