Aktuálne dianie 29. január 2019

Konkurzné konanie majetku Majáka nádeje je definitívne zastavené


Majetok neziskovej organizácie Maják nádeje na Karpatskej ulici v bratislavskom Starom Meste do konkurzu definitívne nepôjde.

Vyplýva to z rozhodnutia Okresného súdu Bratislava I, ktorý návrh na vyhlásenie konkurzného konania zamietol v celom rozsahu. Rozhodnutie je právoplatné.

"Do súdneho spisu v uvedenej právnej veci súd neeviduje riadny opravný prostriedok.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 11. decembra 2018," uviedol pre TASR Pavol Adamčiak, hovorca Krajského súdu v Bratislave.

Ako tento fakt hodnotí Staré Mesto ako likvidátor spoločnosti či ako pokračuje likvidácia bývalej neziskovej organizácie, zatiaľ nie je známe.

Mestská časť doteraz na otázky neodpovedala. So spoločnosťou Vigi Trade, s.r.o., ktorá predmetné podanie iniciovala vlani na jar, sa TASR skontaktovať nepodarilo.

Nezisková organizácia Maják nádeje vznikla na pomoc týraným matkám s deťmi, obetiam domáceho násilia či bez strechy nad hlavou.

Majetkovým vkladom mestskej časti do projektu bola budova na Karpatskej ulici, ktorá ju organizácii predala v roku 2002 za symbolických vtedajších 100 korún.

Partnerom v projekte bolo občianske združenie Priatelia, teda bývalá Nadácia Markíza.

Konaním riaditeľa a štatutára organizácie však vznikol dlh vo výške 600.000 eur, mestská časť dlhodobo poukazuje na ďalšie neoprávnené výdavky a defraudáciu peňazí.

Neskôr bol vydaný príkaz na exekúciu a vyhlásená verejná dražba, ktorej niekoľko kôl bolo neúspešných,

keďže sa do nich nikto neprihlásil. Krajský súd v Bratislave neskôr rozhodol,

že mestská časť bude likvidátorom neziskovej organizácie a okresný súd v októbri 2017 rozhodol o zastavení exekúcie predmetnej budovy,

keď nadobudlo právoplatnosť jeho uznesenie, voči ktorému sa v zákonnej lehote nikto oprávnený neodvolal.

Budova tak zostala v majetku Majáka nádeje, ktorého je mestská časť likvidátorom.

Nezisková organizácia je síce od leta 2016 zrušená, spoločnosť je ale potrebné zákonne zlikvidovať.

Zároveň je potrebné vyriešenie dlhov voči veriteľom, keďže neboli uhradené niektoré služby, pokuty či prehraté súdne spory. V súvislosti s kauzou sú zároveň vedené dve trestné konania.

(TASR)
0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter