Aktuálne dianie 7. november 2019

Európskej komisii odkázali: Nechceme ropovod cez Žitný ostrov


Mesto Bratislava i Bratislavský samosprávny kraj (BSK) vyjadrili Európskej komisii nesúhlas s vedením ropovodu cez Chránenú vodohospodársku oblasť Žitný ostrov.

Projekt ropovodu Bratislava – Schwechat Pipeline (BSP) a jeho trasovanie cez Žitný ostrov aktuálne posudzuje podľa kraja Európska komisia v rámci kandidátskych projektov spoločného záujmu v oblasti ropnej infraštruktúry s cieľom zvýšenia bezpečnosti dodávok ropy znížením závislosti od jedného zdroja.

"Trasovanie ropovodu cez Žitný ostrov je pre nás absolútne neprijateľné. Takýto projekt predstavuje neakceptovateľné riziko a ohrozuje najväčší podzemný zdroj pitnej vody v Európe," vyhlásil predseda BSK Juraj Droba.

Ropovod cez Žitný ostrov je podľa jeho slov v priamom rozpore s územným plánom regiónu BSK a priamo ho zakazuje aj zákon o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd.

"V tomto duchu sme poslali stanovisko Európskej komisii," podotkol Droba.

Mestské zastupiteľstvo v Bratislave prijalo v roku 2013 uznesenie, v ktorom nesúhlasilo s trasovaním ropovodu cez územie Bratislavy.

V roku 2015 zastupiteľstvo zároveň doplnilo, že odmieta trasovanie ropovodu Bratislava - Schwechat Pipeline cez územie Bratislavy.

Hlavné mesto na októbrovom zastupiteľstve informovalo poslancov, že sa na základe žiadosti starostky Devína Ľubice Kolkovej a následnej úlohy z mestskej rady zapojilo do verejnej konzultácie a Európskej komisii vyjadrilo zásadný nesúhlas s trasovaním ropovodu cez katastrálne územie mesta.

Projekt ropovodu Bratislava – Schwechat cez Žitný ostrov sa dostal do konzultácie Európskej komisie o zozname kandidátskych projektov spoločného záujmu v oblasti ropnej infraštruktúry.

"Keďže trasovanie sa dotýka obyvateľov Bratislavského kraja, BSK vypracoval záporné stanovisko a využil tak možnosť vyjadriť sa k tomuto projektu priamo Európskej komisii.

Zásadný nesúhlas s trasovaním ropovodu cez Žitný ostrov je aj naplnením programového vyhlásenia BSK," podotkla hovorkyňa BSK Lucia Forman.

Kraj s trasovaním ropovodu v území Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov nesúhlasí najmä na základe platného územného plánu BSK a jeho záväzného regulatívu.

"Trasovanie predstavuje ekologické riziko a ohrozenie najväčšieho podzemného rezervoáru pitnej vody v Európe.

Toto podporuje aj zákon o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd, v ktorom je uvedené, že v chránenej vodohospodárskej oblasti sa 'zakazuje stavať alebo rozširovať ropovod alebo iný líniový produktovod na prepravu znečisťujúcich látok'," spresnila Forman.

V tomto prípade podľa jej slov neexistuje žiadne paragrafové ustanovenie, ktoré by umožňovalo povoliť výnimku zo zakázaných činností.

(TASR)
0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter