Aktuálne dianie 22. január 2019

BSK: O podporu športu prejavilo záujem takmer 270 žiadateľov


O dotáciu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) na podporu športu a športových podujatí prejavilo záujem 268 žiadateľov.

Pre úspešné projekty má kraj v Bratislavskej regionálnej dotačnej schéme (BRDS) pripravených takmer 370.000 eur.

"Na podporu systematického rozvoja športových aktivít zabezpečovaných zväzmi je vyčlenená suma 130.498 eur.

O ňu prejavilo záujem 31 žiadateľov, ktorí sa zaregistrovali v elektronickom systéme.

Vo výzve na podporu športových podujatí, kde je alokovaných 239.249 eur, eviduje BSK 237 žiadostí,“ informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman.

Žiadosti, ktoré prejdú kontrolou splnenia formálnych požiadaviek, začnú hodnotiť nezávislé odborné komisie.

"O schválení dotácií konkrétnym žiadateľom budú rozhodovať poslanci BSK," dodala Forman.

V rámci aktuálnej BRDS kraj v decembri 2018 uzavrel prijímanie žiadostí v dotačných výzvach zameraných na podporu kultúry, a tiež turizmu.

Do konca januára možno ešte podať žiadosť o dotáciu projektov zameraných  na podporu životného prostredia a rozvoja vidieka, a tiež podporu systematickej práce s mládežou.

V prvej výzve je alokovaných 332.644 eur, v druhej spomínanej 65.000 eur.

Žiadatelia sa zaväzujú spolufinancovať celý projekt vo výške minimálne 25 percent celkových nákladov.

(TASR)
0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter