Aktuálne dianie 18. november 2021

Bratislava si bude prevádzkovať verejné osvetlenie sama


 Prevádzka verejného osvetlenia v Bratislave má po rokoch prejsť zo súkromnej firmy (Siemens) späť pod hlavné mesto. Bratislavskí mestskí poslanci vo štvrtok schválili založenie novej mestskej firmy - Technické siete Bratislava. Prostredníctvom nej bude magistrát riešiť systematickú obnovu a následnú prevádzku verejného osvetlenia v meste, rozvoj i prevádzku metropolitnej optickej siete. Prechod prevádzky má byť postupný, podľa mesta maximálne do konca roka 2023.

Technické siete Bratislava by mohli v budúcnosti poskytovať služby aj v oblasti nabíjacích staníc

"Toto je naša definitívna odpoveď na to, akým spôsobom sa vysporiadame s prevádzkou verejného osvetlenia v Bratislave," vyhlásil bratislavský primátor Matúš Vallo. Mestská spoločnosť bude v oblasti verejného osvetlenia zabezpečovať jeho systematickú obnovu s cieľom zníženia energetickej náročnosti, zlepšenia kvality poskytovanej služby a zníženia poruchovosti zariadenia. Následná prevádzka a údržba zariadenia má byť zabezpečovaná s ohľadom na jeho dlhodobú udržateľnosť.

Nová bratislavská mestská firma má zabezpečovať aj prevádzku i údržbu existujúcej metropolitnej optickej siete a v koordinácii s obnovou verejného osvetlenia zabezpečovať rozvoj dátovej siete. "Najmä s ohľadom na plán rozvoja mestského kamerového systému, prípadne ďalšej technickej infraštruktúry mesta založenej na dátových tokoch, ale aj vytváranie rezervných kapacít pre budúce potreby mesta či tretích strán," vysvetlil magistrát.

Technické siete Bratislava by mohli v budúcnosti poskytovať služby aj v oblasti nabíjacích staníc pre elektromobily, elektrickej a dátovej konektivity či prevádzku a následný prenájom voľných kapacít v podzemných káblovodoch.

Rozširovať by sa mala aj mestská WiFi sieť

Magistrát vo zverejnenej prezentácii priblížil, že ráta s výmenou svietidiel za LED, s postupným preberaním jednotlivých ucelených lokalít (napríklad mestské časti) do prevádzky, zabezpečenie nového, prípadne rozšírenie existujúceho riadiaceho systému. Rovnako aj s pripájaním mestských, obchodných a príspevkových organizácií (61 organizácií a 17 mestských častí). Plánuje tiež rozšírenie mestského kamerového systému podľa požiadavky polície i modernizáciu cestnej dopravnej signalizácie. Avizuje tiež pripájanie senzorov pre zber a analýzy dát ako mapovanie objemu mobility dopravy v meste či kvalita ovzdušia. Rovnako chce rozširovať mestskú WiFi sieť.

 Naplánované výdavky sú 208.445.000 eur počas 20 rokov

Aktuálny odhad celkových výdavkov projektového zámeru je na úrovni 208.445.000 eur počas 20 rokov, a to vrátane modernizácie verejného osvetlenia, budovania metropolitnej optickej siete a ich následnej prevádzky a údržby, vrátane nákupu elektrickej energie. Vlastné zdroje mesta (do roku 2040) odhaduje magistrát na úrovni 160.657.000 eur a externé zdroje (napríklad z eurofondov) 36.571.000 eur (do roku 2040).

"Projekt je finančne návratný, čistá súčasná hodnota v roku 2040 je 24 miliónov eur. Do roku 2040 sa preinvestuje 74 miliónov eur, z toho dlhovo bude financovaných iba 33 miliónov eur. Mesto do roku 2040 zaplatí za prevádzku a odpisy dlhovo financovaného CAPEXu 161 miliónov eur (osem miliónov eur ročne). Spoločnosť očakáva externé tržby vo výške dokopy 37 miliónov eur," spresnil magistrát.

 Za posledné štyri roky boli priemerné výdavky spojené s verejným osvetlením v Bratislave vo výške 6,3 milióna eur. "Za necelé dva milióny eur ročne navyše je možné preinvestovať 74 miliónov eur za 20 rokov (štyri milióny eur ročne) a dobudovať optickú sieť," poznamenala samospráva v prezentácii.

Bratislava riešila otázku prevádzky verejného osvetlenia po tom, čo mu na konci roka 2016 skončila 20-ročná zmluva s firmou Siemens. Tá však verejné osvetlenie naďalej prevádzkuje, a to na základe kontraktov z rokov 2016 a 2017. Hlavné mesto pre TASR v máji 2021 uviedlo, že prevádzku verejného osvetlenia plánuje zabezpečiť kombináciou využitia vlastných kapacít a outsourcingu niektorých tovarov, služieb a prác. Zároveň potvrdilo, že upustilo od modelu komplexného zabezpečovania tovarov, služieb a prác prostredníctvom jedného dodávateľa (model podľa neúspešného verejného obstarávania z roku 2017).

"Prebratie zabezpečovania prevádzky je komplexný proces, ktorého trvanie odhadujeme na jeden až dva roky vzhľadom na fakt, že ide približne o 48.000 svetelných bodov vrátane zhruba 1600 kilometrov káblových vedení," uviedla v máji pre TASR hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová.

TASR

foto: Bratislava - hlavné mesto

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter