Aktuálne dianie 12. október 2017

Zahraniční hostia strávia v Bratislavskom kraji jednu až dve noci


Návštevníkom Bratislavského kraja v 1. polroku 2017 poskytovalo ubytovacie služby 241 zariadení cestovného ruchu, o sedem viac ako v rovnakom období roka 2016. 

Hostia mali k dispozícii 22.091 lôžok, z toho 21.096 bolo stálych. Z 225 hromadných ubytovacích zariadení je 144 hotelov a penziónov, 16 prevádzkovateľov poskytovalo ubytovanie v súkromí.

Podľa okresov najviac zariadení mali v Bratislave I (65), Bratislave II a Pezinku po 40. 

Ubytovanie využilo 663.863 návštevníkov, z toho 415.579 zo zahraničia (62,6 %).

Medziročne celkový počet hostí vzrástol o 9,5 %, zahraničných o 8,2 %. Na množstve návštevníkov SR sa Bratislavský kraj podieľal 26,7 %, zo zahraničia 43,6 %. 

Priemerný počet prenocovaní jedného návštevníka kraja dosiahol 1,9 noci, zahraničný hosť 1,7 a domáci 2,3 noci. Najdlhšie (5,8 noci) zotrvali hostia v turistických ubytovniach. 

Podľa pracoviska Štatistického úradu (ŠÚ) v Bratislave tržby za ubytovanie v kraji dosiahli 49,4 milióna eur a boli o 11,8 % vyššie ako v porovnateľnom období minulého roka.

Najvyšší podiel na nich mali hotely (90,9 %), najnižší ubytovanie v súkromí (0,2 %). Zahraniční návštevníci sa na tržbách podieľali 69,5 %. 

Priemerná cena za ubytovanie predstavovala 38,47 eura a medziročne vrástla o 5,7 %. Domáci hosť zaplatil za ubytovanie v priemere 26,45 eura a zahraničný 48,04 eura. 

Čisté využitie lôžkovej kapacity ubytovacích zariadení dosiahlo 36,6 %, medziročne sa zvýšilo o 4,6 %. Návštevníci najviac využili kapacitu v turistických ubytovniach (47,5 %).  

Z okresov kraja najviac využívané lôžka mali v okresoch Bratislava I (43,3 %), Bratislava III (42,3 %) a Bratislava II (41,7 %), najmenej v okrese Pezinok (16,8 %).

(TASR)

Foto: Sk.wikipedia.org  

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter