Aktuálne dianie 20. január 2024

V Novom Meste sa bude prezident voliť v zmenených volebných okrskoch


Mestská časť Bratislava – Nové Mesto informovala redakciu Bratislavský kuriér o nastávajúcich zmenách vo volebných okrskoch a k nim prislúchajúcich volebných miestnostiach. K zmene podľa samosprávy prichádza preto, aby ľudia s obmedzenou schopnosťou pohybu mali jednoduchší prístup k volebným urnám. Úprava sa prejaví už počas prezidentských volieb, s obsahom volieb nesúvisí.

V minulosti sa podľa informácií mestskej časti niektoré volebné miestnosti nachádzali na poschodiach základných či materských škôl, kde často chýbal bezbariérový prístup. Po zmene bude väčšina volebných miestností na prízemí. „Záleží nám na tom, aby sa všetci obyvatelia a obyvateľky mestskej časti mohli pohodlne zúčastniť na voľbách a vyjadriť svoj názor. Pre niektorých občanov bolo zdolávanie schodísk v budovách bez výťahu prekážkou, preto sme sa rozhodli ísť im v ústrety. Upravené volebné okrsky môžu znamenať drobný diskomfort v tom, že mnohí obyvatelia nepôjdu odvoliť na zaužívané miesto, ale verím, že sa s úpravou rýchlo zžijú,“ vysvetľuje starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Matúš Čupka. Zdôraznil tiež, aby si občania skontrolovali zoznam volebných okrskov a včas sa uistili, na akú adresu majú ísť voliť.

 

Ako sa o zmenách dozviete?

O zmene bude miestny úrad informovať aj formou letáka, ktorý obyvatelia dostanú do poštovej schránky spolu s Oznámením o mieste a čase konania volieb.

Nové Mesto zároveň informuje, že na stránkach MČ pribudla interaktívna mapa, kde si obyvatelia môžu pozrieť, do ktorého okrsku po novom patria. Novomešťania ju nájdu online tu: https://mapy.banm.sk/, v sekcii „Voľby“.

Prezidentské voľby sa budú konať 23. marca 2024. Ak ani jeden z kandidátov nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, uskutoční sa druhé kolo volieb v termíne 6. apríla 2024.

bak

foto: BANM

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter