Aktuálne dianie 10. november 2020

V Lamači sa upraví doterajší systém miestnej parkovacej politiky


V bratislavskej mestskej časti Lamač upravia od 1. januára 2021 doterajší systém miestnej parkovacej politiky. Jej súčasťou bude aj nové zónové dopravné značenie. Samospráva o tom informuje na svojej webovej stránke. 

"Hlavným cieľom mestskej časti je odstrániť väčšinu zvislého dopravného značenia naakumulovaného v lokalitách s vyhradeným parkovaním, čím sa prispeje k zatraktívneniu uličných pohľadov v exponovaných miestach," spresnil Lamač.

Vydávať sa budú aj nové parkovacie karty
Súčasťou zmien bude aj vydávanie nových parkovacích kariet, ktoré dostane každý žiadateľ o nájom parkovacieho miesta pri podpise zmluvy a umiestni ju viditeľne na palubnú dosku svojho auta. Každý žiadateľ, s ktorým bude uzatvorený dodatok k zmluve o nájme parkovacieho miesta či nová zmluva, zaplatí ročné nájomné 220 eur ak ide o fyzickú osobu a 420 eur v prípade právnickej osoby.


"Žiadne ďalšie poplatky napríklad súvisiace s vodorovným či zvislým dopravným značením žiadateľ nie je povinný uhrádzať," deklaruje mestská časť. Ľudia, ktorí sú držiteľmi preukazu ťažko zdravotne postihnutej (ŤZP) osoby, spolu s vydaným parkovacím preukazom, budú od platby nájomného oslobodení.

TASR, foto: TASR

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter