Aktuálne dianie 23. október 2017

Súťaž na revitalizáciu Námestia slobody sa uzatvára 31. októbra. S čím prišli na Námestie slobody napríklad Mestské zásahy v roku 2008?


Hlavné mesto vyhlásilo 7. septembra 2017 ideovú architektonicko-urbanistickú a krajinársku súťaž nového stvárnenia Námestia slobody.

Termín na odovzdanie návrhov je do konca októbra do šestnástej hodiny. Hodnotiace zasadnutie súťažnej poroty je naplánované na 6. - 7. novembra.

Mesto očakáva, že ideová súťaž prinesie nápady a nové myšlienky pre Námestie, ktoré by posilnili ako v súčasnosti tak a aj z historického hľadiska existujúce hodnoty Námestia ako jedného z najdôležitejších verejných priestorov v Bratislave.

Cieľom je revitalizácia námestia rešpektujúc pôvodný architektonicko-výtvarný výraz realizácie z 80-tych rokov: architektonickú kompozíciu a geometrické členenie priestoru námestia s jednotlivými plochami zelene a fontánou ako jeho centrálnym prvkom v kontexte okolitej architektúry.

V rámci projektu Mestské zásahy z roku 2008 sa premenou, resp. zmenami na Námestí slobody, venovalo Totalstudio v rámci zámeru pod názvom Šport v meste.

Autori sa v ňom pred rokmi okrem iného pýtali: Je venčenie psov a detí, prípadne skupiniek adolescentných „reperov“, jedinou veľkomestskou voľnočasovou aktivitou?

Je vandalizmus poslednou ne-možnou alternatívou? Musíme naozaj chodiť za športom autom do nákupných centier na okraji mesta? Naším riešením sú minimálne zásahy.

Na Námestí slobody navrhli bežeckú dráhu dlhú 400 metrov. „Tento zámer vyžaduje kvalitný povrch a dobré osvetlenie. Dobrá viditeľnosť rieši zároveň aj bezpečnosť počas nočných hodín,“ uviedli vtedy autori návrhu (vizuál).

V roku 2015 hovoril o Námestí slobody a fontáne Družba aj Andrej Jaroš z Flattgalery.

Pripomenul, že okolo námestia a fontány sa v nedávnej dobe rozvírila verejná debata aj vďaka umeleckým projektom občianskych aktivistov a autorov z občianskeho združenia Verejný podstavec, ktoré už dlhodobo riešia problematiku pamätníkov, pomníkov, plastík a umenia vo verejnom priestranstve.

V rámci projektu Bod 0 oslovili sochári na spoluprácu aj štyroch významných výtvarníkov. Nápad s pieskovou fontánou dostal jeden z nich, poľský umelec Pawel Althamer.

No namiesto vtedajšieho „oživenia“ fontány pieskom (18. – 20. 9. 2012), by sa mala v nej opäť ocitnúť pôvodná zložka – voda, dodal A. Jaroš.

Takto to bolo prezentované v roku 2015.

Dnes sa o vode vo fontáne veľmi nehovorí. Resp., hovorí sa v tom zmysle, že samotná oprava i jej prevádzka, by zhltla veľké peniaze. Verejnosť ale zrejme očakáva, že voda sa na námestí opäť objaví, aj keď možno v úspornejšom režime.

Námestím slobody sa nedávno v Mestských zásahoch zaoberal aj architekt Miro Minca z mimis designis.

Vo svojom koncepte vytvára nový parkový priestor 21. storočia tak, že základná funkcia parkovej zelene mestského významu, bude doplnená oddychovo-pobytovou zelenou verejnou zónou, využiteľnou celý rok s kultúrno-spoločenskými funkciami prostredníctvom new technologies.

Taktiež by boli podľa neho v parku osadené sochárske objekty a solitéry, či už trvalo alebo dočasne, počas akcie Socha a objekt. Večer by bol tento priestor parku nasvietený farebnými scénami.

O problematike Námestia slobody sme písali tu a aj tu.

(rl)

Foto: Archív BK a viz.: autori projektov

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter