Aktuálne dianie 21. október 2019

RUŽINOV: Dlhoročný problém s vlastníctvom pozemkov by sa mohol vyriešiť


Po takmer 30 rokoch by sa mohol vyriešiť problém s vlastníctvom pozemkov v Bratislave.

Ministerstvo hospodárstva (MH) SR by za zvýhodnenú cenu mohlo získať pozemky pod komplexom budov na Mierovej ulici v Ružinove, ktoré patria hlavnému mestu a mestskej časti.

Na oplátku delimituje na mesto takmer 250.000 štvorcových metrov pozemkov v deviatich mestských častiach, najmä na území Ružinova. Ide o pozemky pod cestami, chodníkmi či verejnou zeleňou.

"Považujem to za najdôležitejšiu dohodu za posledných 20 rokov, aká nastala po zámene pozemkov medzi nemocnicou a hlavným mestom.

Môže to byť pre niektorých nudná téma, ale je to úplný základ na to, aby sa rozhýbali veci, ktoré 30 rokov stáli," uviedol pre TASR starosta Ružinova Martin Chren.

Mestská časť by sa tak po rokoch mohla dostať k pozemkom vo vnútroblokoch, vďaka čomu bude môcť opraviť viaceré chodníky.

Rovnako by sa mohla dostať napríklad k zdevastovanému ihrisku na Sedmokráskovej ulici, rozbitému parkovisku na Drieňovej ulici či k pozemku pod Materskou školou Velehradská.

"Podobne významné pozemky získajú aj ďalšie mestské časti," podotkol Chren.

Ružinovskí miestni poslanci v tejto súvislosti na poslednom rokovaní odsúhlasili vrátenie predmetného mestskočastného pozemku hlavnému mestu.

Magistrát zároveň na štvrtkové (24. 10.) zasadnutie bratislavského mestského zastupiteľstva plánuje predložiť materiál o predaji pozemkov pod budovou rezortu hospodárstva, a to za desať percent z ceny stanovenej znaleckým posudkom.

"V prípade, ak návrh bude schválený, mesto získa pozemky vo výmere takmer 250.000 štvorcových metrov, ktorých len všeobecná hodnota nepochybne mnohonásobne prevyšuje hodnotu pozemku vo výmere 7191 štvorcových metrov zaťaženú stavbou vo vlastníctve štátu, z ktorého mesto doposiaľ prakticky nemalo žiaden úžitok," poznamenal pre TASR hovorca mesta Peter Bubla.

Ďalším benefitom podľa neho je, že na niektorých pozemkoch bude možné počítať s výstavbou verejnoprospešných stavieb, napríklad detských ihrísk a parkovacích domov, či s revitalizáciou vnútroblokov.

Dohodu víta aj rezort hospodárstva. "Ministerstvo hospodárstva pozitívne hodnotí dohodu medzi rezortom a mestom Bratislava, ktorá sa týka zámeny pozemkov. 

Navrhovaná dohoda rieši 30 rokov trvajúci a neriešený problém," skonštatoval pre TASR jeho hovorca Maroš Stano s tým, že sa ministerstvo bude môcť posunúť v plánoch rekonštrukcie komplexu budov.

V tejto súvislosti bol vykonaný takzvaný energetický audit, obstaraná je architektonická štúdia, pripravená dokumentácia a podaná žiadosť o vykonanie štátnej expertízy stavebného zámeru.

Pripravené sú súťažné podklady k verejnému obstarávaniu, ktoré by malo byť vyhlásené do konca roka.

Náklady sa odhadujú na 21 miliónov eur bez DPH, konkrétnu sumu vygeneruje verejné obstarávanie.

O tom, ktoré konkrétne inštitúcie a organizačné zložky ministerstva by mohli v zrekonštruovanej budove sídliť, je podľa hovorcu v súčasnosti predčasné hovoriť.

"Pri rozhodovaní by sa malo prihliadať na to, ktoré inštitúcie spadajúce do pôsobnosti MH SR sídlia v budovách s komerčným prenájmom.

Ich presťahovaním do budovy na Mierovej ulici tak štát ušetrí finančné prostriedky," doplnil Stano.

Poslanecký zbor v Ružinove zároveň verí, že obdobným spôsobom sa budú môcť v budúcnosti delimitovať aj pozemky iných štátnych inštitúcií.

Týka sa to napríklad Ministerstva vnútra (MV) SR, ktorému patria pozemky pod Areálom hier Radosť Štrkovec.

O areál sa stará mestská časť, ktorá bez pozemkov areál rekonštruovať nemôže. "Máme súpis pozemkov, o ktoré by malo záujem mesto a mestské časti.

A tiež ministerstvo vnútra, ktoré by malo záujem o pozemky napríklad pod policajnými stanicami a patria hlavnému mestu," poznamenal Chren.

Rokovania s hlavným mestom a mestskými časťami za účelom majetkovo-právneho vyrovnania nehnuteľností potvrdil aj rezort vnútra.

"Predmetom týchto rokovaní je aj Areál hier pri Štrkovci," podotkol tlačový odbor ministerstva.

(TASR)
0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter