Aktuálne dianie 8. august 2023

Prieskum potvrdil obrovský záujem návštevníkov o Bratislavský lesopark. Koľko ním prejde ročne ľudí?


Bratislavský lesopark ročne navštívi až milión ľudí. Najväčšiu návštevnícku skupinu tvoria peší, rastúcou skupinou sú cyklisti. Počet cyklistov sa šplhá na približne 250 tisíc ročne. Ich dominantnou lokalitou je Biely Kríž. V najnavštevovanejšom mesiaci sa celkový počet ľudí, ktorí do lesoparku prišli, vyšplhal na takmer 118 tisíc.

Bratislava Tourist Board (BTB) v spolupráci s Mestskými lesmi v Bratislavy zozbierali dáta počas dvoch minulých rokov. Najzaujímavejšie informácie poskytli aj verejnosti. „Najväčšiu skupinu návštevníkov Bratislavského lesoparku tvoria peší (61% zo všetkých návštevníkov), nasledovaní cyklistami s 24%-ným podielom. Ďalšie skupiny návštevníkov tvorili psíčkari (9%) a bežci (6%),“ uvádzajú zástupcovia organizácií.

Tradične najsilnejšie sú letné mesiace, no veľký počet návštevníkov lesopark priťahuje aj počas iných mesiacov. Z hľadiska sezónnosti sú silnými mesiacmi marec až máj, na jeseň september a október,

dosahujú cca 80% najsilnejšieho mesiaca jún,“ uvádza správa z prieskumu.

Dokument tiež poskytol informácie o konkrétnych lokalitách vstupu návštevníkov do lesoparku. Hlavnými vstupnými bránami sú Cesta mládeže, Partizánska lúka a Horáreň Krasňany.

Získané dáta majú slúžiť na lepšie plánovanie aktivít v Bratislavskom lesoparku, ale aj pri tvorbe udržateľného prostredia pre ďalšie generácie, informoval Marek Páva,  poverený riadením organizácie Mestské lesy v Bratislave.

Bratislavský lesopark je neodmysliteľnou prírodnou súčasťou hlavného mesta. Prieskum potvrdzuje obrovský záujem obyvateľov i návštevníkov Bratislavy o toto miesto a zároveň je podkladom pre tvorbu ďalších projektov spríjemňujúcich čas trávený v tejto zelenej oáze.

bak, BTB

foto: BTB

 

 

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter