Aktuálne dianie 18. jún 2017

Plánovanú expozíciu colníctva v Mýtnom domčeku nezriadia


Mýtny domček pri Starom moste v Bratislave sa mal po rokoch dočkať rekonštrukcie.

Zriadiť v ňom mali stálu expozíciu colníctva a finančnej správy. 

Napokon sa tak nestane. Hoci v apríli bratislavskí mestskí poslanci schválili prenájom objektu Finančnému riaditeľstvu SR na päť rokov za 100 eur ročne, to nájomnú zmluvu nepodpísalo.

Uznesenie mestského zastupiteľstva tak uplynutím 30-dňovej lehoty na uzatvorenie zmluvy stratilo platnosť.

Jednou z podmienok prenájmu bolo, že Finančné riaditeľstvo musí zrealizovať do roka od účinnosti zmluvy rekonštrukciu Mýtneho domčeka za minimálne 100.000 eur. 

Riaditeľstvo chcelo túto obnovu financovať z vlastného rozpočtu a po jej ukončení objekt sprístupniť verejnosti ako Múzeum colníctva a finančnej správy. Tieto plány však nenaplní.

 "Finančné riaditeľstvo SR k podpísaniu zmluvy o nájme nebytových priestorov nepristúpilo, pretože podrobnou obhliadkou objektu bolo zistené, že náklady na jeho rekonštrukciu niekoľkonásobne presiahnu pôvodne odhadovanú sumu 100.000 eur," zdôvodnila hovorkyňa finančnej správy Patrícia Macíková.

Keďže nájom bol schválený na päť rokov, bola by podľa jej slov takáto veľká investícia do cudzieho majetku nehospodárnym nakladaním s verejnými financiami.

Ako podotkla, expozícia dejín colníctva a finančnej správy sa pripravuje už v iných priestoroch, ktoré sú z historického hľadiska nemenej atraktívne.

"Finančné riaditeľstvo o svojom rozhodnutí informovalo hlavné mesto listom. Jeho obsahom sa budeme zaoberať," uviedla Veronika Šafáriková z komunikačného oddelenia bratislavského magistrátu. 

 Mýtny domček je historicky spätý s Finančným riaditeľstvom SR, nakoľko bol v rokoch 1918 až 1919 a 1939 až 1944 sídlom colnice a v rokoch 1890 až 1944 tam bol Úrad potravnej dane na čiare, ktorú zabezpečovala finančná stráž v rámci Generálneho finančného riaditeľstva so sídlom v Bratislave. 

V Mýtnom domčeku už bolo od mája 2012 prevádzkované Múzeum colníctva, ktoré od júla 2014 prešlo pod správu Finančného riaditeľstva SR.

Činnosť múzea bola ale pozastavená z dôvodu rekonštrukcie bratislavského Starého mosta.
V rokoch 2014-2015 riaditeľstvo opakovane podávalo na magistrát hlavného mesta žiadosť o prenájom Mýtneho domčeka.

Koncom augusta 2015 mestu prišla žiadosť aj od občianskeho združenia Petržalský okrášľovací spolok za účelom vybudovania Múzea Starého mosta a Viedenskej električky.

Mesto tvrdí, že pre vtedy prebiehajúcu rekonštrukciu Starého mosta nemohlo ešte tieto žiadosti riešiť. Napokon mestskí poslanci v apríli tohto roka rozhodovali o žiadosti Finančného riaditeľstva z júna 2016.

(TASR)
Foto: Archív BK
0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter