Aktuálne dianie 16. apríl 2018

Mestskí poslanci sa 25. apríla pokúsia uzavrieť tri nedokončené rokovania


Tri nedokončené rokovania zastupiteľstva tlačia pred sebou už týždne bratislavskí mestskí poslanci. Spolu ich čaká zhruba 55. bodov.

Naplniť program ich rokovaní sa opäť pokúsia 25. apríla, aby sa potom deň na to, teda 26. apríla, zišli opäť na riadnom rokovaní.

Na programe nedokončeného nedokončeného zastupiteľstva, zo dňa 15. marca, je ešte zhruba 51 bodov. Medzi nimi napríklad aj Informácia o príprave koncepcie podpory hlavného mesta SR Bratislavy komerčnej výstavby garážových domov v Bratislave, 1

či informácia o vyčíslení dopadu bezplatnej prepravy pre vybrané skupiny cestujúcich a spôsobe realizácie bezplatnej prepravy v podmienkach Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji a ďalšie body týkajúce najmä nájmov.

Ďalším nedokončeným nedokončeným rokovaním naposledy 15. marca, je mimoriadne zastupiteľstvo o zimnej údržbe.

Má štyri body pod týmito názvami: 1.Katastrofálne zistenie z prebiehajúcej kontroly zimnej údržby vykonávanej spoločnosťou A.R.K. technické služby s.r.o., z ktorej vyplýva hrubé porušenie zmluvy, ako aj operačného plánu zimnej údržby komunikácií 2017/2018 - Správa kontrolóra.

2.Prešetrenie úniku informácií o plánovanej kontrole vykonávanej oddelením správy komunikácií.

3.Informácie k vyhlásenému verejnému obstarávaniu Letná údržba komunikácií, údržba dopravnej zelene, zimná údržba komunikácií a nakladanie s odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a 4. bod rôzne.

Tesne nedotiahnuté rokovanie zo dňa 22. marca, má už len jediný bod a tým je bod Rôzne. Má ešte tri návrhy na uznesenie. Predpokladá sa, že 26. apríla bude riadne rokovanie mestského zastupiteľstva.

(rl)

Foto: Archív BK

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter