Aktuálne dianie 14. august 2019

Mesto obstaráva informačno-komunikačné technológie za 4,7 milióna eur


Hlavné mesto obstaráva prostredníctvom dynamického nákupného systému (DNS) informačno-komunikačné technológie,

príslušný spotrebný materiál a s tým súvisiacu podporu.

Jeho predpokladaná hodnota je 4.791.666 eur bez DPH a nákupný systém bude trvať od jeho zriadenia do vyčerpania financií alebo do uplynutia piatich rokov.

Vyplýva to zo zverejnených súťažných podkladov.

Lehota na predkladanie žiadostí o zaradenie do DNS trvá do 3. septembra 12.00 h.

V rámci tohto systému sa budú vyhlasovať jednotlivé výzvy na predkladanie ponúk na obstaranie tovarov,

ktoré spadajú do skupiny počítačové zariadenia a spotrebný materiál.

Obstarávať sa budú najmä servery pre vnútornú potrebu magistrátu a pre parkovací systém.

Datacentrové switche pre vnútorné potreby magistrátu a datacentrové switche pre parkovaciu politiku.

Taktiež počítače, notebooky, monitory, príslušenstvo a komponenty k počítačom, kamery pre optickú metropolitnú sieť, tlačiarne či diskové polia.

DNS je elektronický proces určený na obstarávanie tovaru, stavebných prác alebo služieb bežne dostupných na trhu.

Bratislavský magistrát v súťažných podkladov vysvetľuje, že ide o akýsi interný "kvalifikačný systém dodávateľov",

ktorých bude verejný obstarávateľ vyzývať na predkladanie ponúk vo vyhlásených zákazkách danej skupiny tovarov. 

"Systém je stále otvorený, a tak aj v priebehu jeho trvania sa vedia noví dodávatelia prihlásiť a zapojiť do súťaženia.

Dodávatelia, ktorí nebudú zaradení/kvalifikovaní v tomto systéme, nebudú môcť predložiť ponuku na zákazky vyhlásené v systéme," vysvetlila samospráva.

Cieľom zriadenia DNS a zadávania zákaziek v tomto systéme je umožniť verejnému obstarávateľovi flexibilné zadávanie zákaziek podľa svojich reálnych potrieb.

(TASR)
0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter