Aktuálne dianie 21. máj 2023

Má Bratislava dostatok ambulantných lekárov?


Do hlavného mesta sa každoročne sťahuje najviac ľudí z iných regiónov. Pribúdajú nové bytové projekty, vznikajú celé lokality, mladých rodín s deťmi i starnúcimi rodičmi je v Bratislave čoraz viac. Otázkou je, či máme na narastajúce počty ľudí aj dostatočný počet ambulantných lekárov.

Ministerstvo zdravotníctva v marci avizovalo nevyhnutnosť spolupráce medzi rezortom, odbornou verejnosťou a samosprávnymi krajmi práve za účelom implementácie investícií zameraných na podporu otvárania nových všeobecných ambulancií v nedostatkových oblastiach Slovenska. Za nedostatkové oblasti možno považovať predovšetkým lokality mimo hlavného mesta. No čo Bratislava, kde žije najviac ľudí a počty obyvateľov budú narastať? „O potrebných počtoch ambulantných lekárov je možné diskutovať, ale je zrejmé, že vo viacerých špecializáciách je ich zjavný nedostatok. Napríklad pneumológia, diabetológia, detská psychiatria. A rovnako chýbajú lekári prvého kontaktu,“ odpovedala na našu otázku, či sú počty ambulantných lekárov v Bratislavskom kraji postačujúce, hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja.

Záujem nie je veľký

V každom prípade ale rezort zdravotníctva, v snahe stabilizovať sieť ambulancií a pomôcť vytvoriť nové ambulancie, vyčlenil z Plánu obnovy a odolnosti 10 miliónov eur na pomoc začínajúcim všeobecným lekárom pre dospelých aj deti a dorast. Nie je preto vylúčené, že noví ambulantní lekári pribudnú aj v bratislavských oblastiach, kde je ich akútny nedostatok. „V aktuálnej výzve eviduje ministerstvo zatiaľ 21 úspešných uchádzačov z 25 záujemcov a do leta, keď sa výzva uzavrie, ich pribudne ešte viac. Celkovo 7 poskytovateľov má už podpísanú zmluvu a ďalších 6 je v procese podpisu zmluvy. Cieľom rezortu je do konca roku 2025 zafinancovať vznik 153 nových ambulancií všeobecných lekárov, pričom v tomto roku sa plánuje podporiť spolu 30 poskytovateľov,“ znie stanovisko ministerstva zdravotníctva.

Všeobecných lekárov je dostatok?

V Bratislave žije aktuálne množstvo mladých rodín s malými deťmi, ale rovnako tak starší ľudia, ktorí čoraz častejšie potrebujú pomoc lekárov. Všeobecných lekárov je zo skúseností málo, alebo ich kapacity jednoducho nestačia. Rovnako tak je to aj v prípade pediatrov, ktorých rodičia zo zúfalstva hľadajú aj v súkromných zdravotníckych zariadeniach, ktoré sú drahé. Nehovoriac o pneumológoch či napríklad endokrinológoch, ktorých je v Bratislave všeobecne ako šafranu. Napriek tomu ale, zdá sa, ministerstvo zdravotníctva situáciu v hlavnom meste veľmi kriticky nevníma. „Ministerstvo zdravotníctva vypočítalo, že mesto Bratislava potrebuje päť pediatrov, ktorých podporia z Plánu obnovy. Pri všeobecných lekároch pre dospelých ministerstvu nevyšlo, že by bolo v Bratislave potrebné dotovať nové lekárske miesta. Teraz to však budú znovu prepočítavať a som presvedčený o tom, že aj v Bratislave bude nakoniec možné z Plánu obnovy podporiť všeobecných lekárov pre dospelých,“ dozvedeli sme sa v redakcii Bratislavského kuriéra od župana Juraja Drobu, skrz jeho hovorkyne Lucii Forman.

Začínajúci lekári sa stále môžu hlásiť

Kto sa pritom do súčasnej výzvy ministerstva vlastne môže prihlásiť? Podmienky novej výzvy ministerstvo prehodnotí tak, aby dokázala osloviť čo najväčšiu skupinu potenciálnych uchádzačov pri zachovaní hlavného cieľa. Podmienky, ktoré musí samotný záujemca splniť, sú pritom jasne definované. Lekár podáva žiadosť, kde priloží 5 jednoduchých príloh. Ide o diplom o získanom vzdelaní, dekrét o pridelení kódu, výpis z registra trestov, podpis vzorového čestného prehlásenia a vyplnený test štátnej pomoci (povinná legislatíva). Celý proces získania príspevku bol od začiatku nastavovaný v prospech a v záujme pomoci lekárom tak, aby bol čo najmenej zaťažujúci a byrokratický. Lekár nie je povinný dokladovať využitie peňazí cez žiadne faktúry a bankové výpisy. Účel je splnený, ak bude lekár 5 rokov poskytovať všeobecnú ambulantnú starostlivosť v rozsahu 35 ordinačných hodín týždenne v mieste, kde získal príspevok.

(vt, ilustr. foto MUDr. Mária Tešlárová, www.hippokrates.sk)

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter