Aktuálne dianie 5. august 2017

J&T REAL ESTATE žiada pre koncept Spojenej Bratislavy štatút významnej investície


Spoločnosť J&T REAL ESTATE predstavila koncept Spojená Bratislava, ktorý podľa tohto developera vyjadruje jej víziu rozvoja hlavného mesta v nasledujúcich rokoch. Tvrdí, že vízia vychádza zo schválenej koncepcie rozvoja mesta.

Ako spoločnosť uvádza, v posledných rokoch sa jej rozvojové projekty sústreďujú v „jednej z najcennejších lokalít Bratislavy“ – pozdĺž dunajského nábrežia. Práve rozšírenie a rozvoj centra mesta na oboch stranách Dunaja, prepojeného kvalitnou verejnou dopravou, považuje J&T REAL ESTATE za kľúčový smer v ďalšom rozvoji Bratislavy, „ktorý ju kvalitou prostredia priblíži moderným európskym metropolám“.

Eurovea a Nové Lido

Uskutočnením avizovaných (pripravovaných) projektov, teda rozšírenia polyfunkčného komplexu

Eurovea a vybudovanie novej štvrte v rozvojovej zóne Nové Lido (ktorá si bude vyžadovať zmenu územného plánu Bratislavy – poz.red.) bude podľa developera znamenať vytvorenie nového moderného centra mesta na oboch stranách Dunaja. „Vznikne tak ekonomicky prosperujúca a turisticky atraktívna zóna s vysokou diverzitou funkcií a prínosmi v ekonomickej aj sociálnej oblasti,“ myslí si spoločnosť. Spoločnosť J&T REAL ESTATE informovala, že obidva projekty priniesť 254 000 m2 kancelárskych priestorov, vytvorenie podmienok pre 30 000 pracovných miest a prilákanie zahraničných firiem, 560 nových pracovných pozícií vo vytvorených prevádzkach a 1 000 nových pracovných miest počas výstavby. Ďalej chce vytvoriť kvalitné bývanie v podobe 4 200 nových bytov, ako aj nové kongresové centrum s kapacitou 1 700 návštevníkov.

Projekt ďalej ráta s rozvojom mestských nábreží v podobe vytvorenia 35 000 m2 verejných priestorov, vytvorenia 6 ha zelene, poskytnutia 4 ha športových plôch a vybudovania detských ihrísk a priestorov pre rôzne vekové kategórie. Zlepšiť sa má aj spoločenský a kultúrny priestor vďaka vybudovaniu plynulého pokračovania dunajskej promenády, priestoru pre rôzne kultúrne a športové podujatia, priestoru pre sezónne trhy, aktívny a pasívny oddych, ako aj rozšíreniu turistickej zóny.

Nový peší most aj električka

Projekt ráta aj s vybudovaním pešej lávku cez Dunaj. Most pre peších by prepájal hlavné námestia pri Eurovei v existujúcej zóne Pribinova a v zóne budúceho Nového Lida. Most by sa zároveň mal stať symbolom prepojenia jadra nového centra mesta a vytvoria jedného kontinuálneho verejného priestoru. Spoločnosť ponúka vybudovanie spolu 4,2 km dlhých električkových tratí. Aktuálny návrh v rámci konceptu Spojenej Bratislavy predpokladá do roku 2022 vybudovanie nových tratí Ružinovskej a Petržalskej radiály. Na úseku Košická to má byť 2,7 km, na petržalskom úseku 1,5 km. Spolu má pribudnúť 8 nových zastávok. Električka by mala podľa developera v budúcnosti prechádzať jadrom ľavobrežného centra mesta medzi Eurovea a SND, ako aj cez pravobrežné centrum na Novom Lide a navzájom ich prepájať. „Dobudovaním okružného systému električiek cez Pribinovu a Košickú ulicu smerom na radiálu centrum – Ružinov môže byť raz Nové Lido ako aj samotná Petržalka pohodlne prepojená nielen s centrom mesta, Dúbravkou, Račou, Ružinovom a Zlatými pieskami, ale v budúcnosti aj s areálom Slovnaftu a Vrakuňou,“ tvrdí spoločnosť.

Štatút významnej investície

S cieľom dosiahnuť čo najplynulejšiu a najrýchlejšiu realizáciu zámeru Spojenej Bratislavy podáva spoločnosť J&T REAL ESTATE podklady k žiadosti o získanie štatútu významnej investície.

„Z pohľadu výšky investície a vytvorenia pracovných miest náš zámer vysoko presahuje kritériá pre udelenie tohto štatútu. Chceme však vysvetliť verejnosti aj ďalšie prínosy Spojenej Bratislavy pre hlavné mesto aj celé Slovensko, ktoré by realizácia takého, pre Bratislavu zásadného projektu, priniesla,“ vysvetľuje výkonný riaditeľ J&T REAL ESTATE Pavol Pelikán. „Významná investícia neznamená obídenie povoľovacích procesov alebo zníženie objemu finančných prostriedkov, ktoré budú smerovať do rozvoja daného územia. Skôr naopak, povoľovací proces musí byť dodržaný a výška plánovaných investícií do územia vysoko presahuje objem poplatkov za rozvoj alebo vyvolaných investícií,“ konštatuje P. Pelikán.

Spoločnosť J&T REAL ESTATE, a. s., založená v roku 1996, patrí medzi lídrov v oblasti realitného developmentu na Slovensku. Vďaka rozsahu a kvalite realizovaných projektov naprieč všetkými segmentmi realitného trhu si zároveň vybudovala pevnú pozíciu v konkurencii najvýznamnejších developerov v strednej Európe. Portfólio aktivít J&T REAL ESTATE, a. s., zahŕňa realizáciu kancelárskych, rezidenčných, hotelových, ale aj priemyselných projektov. Medzi významné skúsenosti patria tiež zákazky v oblasti rozvoja cestovného ruchu vrátane výstavby lyžiarskych areálov. Svoje pole pôsobnosti rozvíja J&T REAL ESTATE, a. s., aj na východoeurópskych realitných trhoch, a to najmä v Ruskej federácii. Pobočky spoločnosti sú aktívne v Bratislave, Prahe a v Moskve.

Najvýznamnejšie projekty J&T REAL ESTATE:

River Park (Bratislava), Panorama City (Bratislava), Zuckermandel (Bratislava), Kadashevskaya Naberezhnaya (Moskva), Rezidencie Karloveské Rameno (Bratislava), Zelené Terasy Devín (Bratislava), Rezidencie Jeseniova (Praha), Rezidencie Kampa (Praha), Westend Square (Bratislava), Westend Gate (Bratislava), Prosek Point (Praha), Grandhotel Kempinski High Tatras (Štrbské pleso), Kempinski Grand Hotel River Park (Bratislava), Hotel Baltchug Kempinski Moscow (Moskva), Logistický park PSA Peugeot Citroën (Trnava), Logistický park Volkswagen DNV (Bratislava)

(red, rl)

Vizualizácie: J&T REAL ESTATE

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter