Urbanizmus a výstavba 3. jún 2019

Tridsať rokov po: Železná studienka – rekreačný raj, či katastrofa? 2. časť


Napriek mnohým nedostatkom patrí Železná studienka k jednému z najobľúbenejších a najnavštevovaních miest rekreácie a športu Bratislavčanov.

 

V druhej našej reportáži sa pozrieme na časť toho, čo zostalo,

prípadne pribudlo v tejto lokalite Bratislavského lesoparku za ostatných tridsať rokov. Teda od času nežnej revolúcie...

 

Je to aj svedectvo, čo neurobili a mohli urobiť volení politici mesta, štát a ďalšie zodpovedné organizácie. Prvá časť článku je tu.

 

Názor, nech si každý urobí sám. Budeme radi, ak našu reportáž doplníte svojimi poznatkami a skúsenosťami. Ďakujeme.

 

Budova bývalej vozovne DPMB

 

Budova bývalej vozovne dopravného podniku, ktorá sa roky doslava razpadávala pred očami návštevníkov Železnej studienky,

pri Ceste mládeže za IX. mlynom, je definitívne preč.

 

Postaral sa o to súkromník, ktorý zrekonštruoval aj IX. mlyn a využíva ho na súkromné účely.

Pozemky má prenajaté od štátneho podniku Lesy SR. Tie nám to potvrdili ešte v roku 2018:

 

Budovy býv. vozovne v roku 2013

Lesy SR:

Súbor stavieb ( bytovka, maštaľ, dielne, garáže – evidovaných pod inv. Č.2022445,2022446,2021015,2020423,2020185)

zapísaných s príslušnými pozemkami na LV

 

č.4497 bol prenajatý Michaelovi Dragašičovi nájomnou zmluvou č.17/2002 a dodatkom č.1 (3845/2008/160)

 

Stavba skladu (inv.č.2012280) a príslušných pozemkov zapísaných na LVč.4497

boli prenajaté p. M. Dragašičovi nájomnou zmluvou č.1688/2015 (CRZ 7064/2015/LSR)

 

Situácia dnes

Rotunda – stavba desaťročia?

 

Možno sa niektorí ešte pamätajú, že na konci svojho volebného obdobia podpísal vtedajší primátor M. Ftáčnik zmluvu o prenájme a rekonštrukcii tzv. Rotundy.

 

Ide o obľúbenú lokalitu a križovatku ciest, z ktorých jedna cesta vedie do Kačínskej doliny. 

 

Rotunda - marec 2013 - bufet kontajner

Projekt obnovy Labutieho pavilónu a ďalších stavieb a kultivácia tejto lokality sa ťahá už roky a návštevník lesoparku len bezmocne krúti hlavou.

 

Improvizovaný bufet je otvorený počas jarnej a letnej sezóny v piatok, sobotu a nedeľu. Výber občerstvenia je dobrý, ľudia ho využívajú hojne.

 

Pripomeňme, že v júni 2013 schvaľovalo mestské zastupiteľstvo projekt prenájmu a obnovy tejto lokality. Následne bola vyhlásená súťaž, ktorá ale stroskotala.

 

vizualizácia projektu obnovy

Z jej opakovania vyšla víťazne spoločnosť Orava-stav, ktorá s magistrátom podpísala v roku 2014 zmluvu na 25 ročný prenájom.

 

Jeho výška bola stanovená symbolicky na jedno euro za meter štvorcový za vyše 5000 metrov štvorcových parciel. Spoločnosť má do areálu vložiť výlučne svoje prostriedky.

 

Podľa našich informácií bol v tomto roku tento projekt, už v rámci územného konania, postúpený na posúdenie Okresnému úradu na základe odvolaní dvoch účastníkov konania.

 

Projekt mal v rámci konania vyhovieť všetkým enviromentálnym požiadavkám (EIA), do procesu zatiaľ zasahujú odvolania najmä v procesných záležitostiach.

 

Podľa našich informácií ide najmä o dvoch ľudí, ktorí neustále voči niečomu namietajú. Úrady musia potom celú záležitosť v povoľovacích procesoch opäť preverovať.

 

Investor napríklad počas čakania na rôzne vyjadrenie úradov v odvolacích konaniach stratil právoplatné výrubové konanie a musel zažiadať o nové.

 

okolie Rotundy dnes

Podľa našich informácií išlo o vypršanie výrubového povolenia na tri nálety - stromy priamo na mieste pôvodnej kamennej podnože Labutieho pavilónu.

 

Do opätovného procesu výrubového konania vstúpil opäť s námietkami jeden z účastníkov konania.

 

Námetka sa má týkať platana, ktorý vraj vyzerá ako pôvodná parková výsadba. Podľa investora ale ide o jasný 25 ročný náletový strom, ktorý koreňovým systémom narúša kamennú podnož. 

 

Výrubové konanie sa tým predlžuje, pretože príslušná mestská časť ho musí postúpiť na okres.

 

Investorská spoločnosť tvrdí, že v projekte nie je nič, čo by neprešlo skúmaním  v posudzovaní vplyvov na životné prostredie EIA.

 

Tvrdí aj, že na základe skúseností z projektu Biofarmy vie zabezpečiť služby s dodržaním enviromnetálnych podmienok.

Mestská časť Nové Mesto vydala minulý rok územné rozhodnutie,

no tesne pred uplynutím lehoty správoplatnenia ho napadli novými pripomienkami a odvolaniami.

 

Projekt je nastavený bez finančnej účasti mesta, bez grantov a dotácií. O téme sme písali aj tu

Príbuzné, alebo podobné články sú napríklad tu a tu.

 

V poslednej tretej časti sa budeme venovať Snežienke a areálu bývalého kúpaliska.

 

(rl)

Foto: Br. kuriér

0 komentárov
Pridajte komentár

Anketa

Od komunálnych volieb uplynuli 2 roky, sme v polčase... volili by ste ich opäť?

45%
15%
16%
6%
2%
5%
6%
5%


Na začiatok stránky hore
Newsletter