Aktuálne dianie 16. december 2017

Projekt Železná studienka – Rotunda: V roku 2018 sa má začať s rekonštrukciou. Bufet je v zime zatvorený


Bratislavčania sú právom v napätí, kedy sa konečne začne a dokončí obnova lokality, ktorá je známa ako Rotunda na Železnej studienke.

Kedysi tam boli Ferdinandove kúpele. Na tomto mieste kedysi stála krčma Rotunda a jeden kontajner na občerstvenie.

Zhruba tri roky sa tu nič nedialo okrem zbúrania a odvezenia starých a hygienicky nevyhovujúcich stavieb.

V júni 2013 schvaľovalo mestské zastupiteľstvo projekt prenájmu a obnovy tejto lokality. Následne bola vyhlásená súťaž, ktorá ale stroskotala.

Z jej opakovania vyšla víťazne spoločnosť Orava-stav, ktorá s magistrátom podpísala v roku 2014 zmluvu na 25 ročný prenájom.

Jeho výška bola stanovená symbolicky na jedno euro za meter štvorcový za vyše 5000 metrov štvorcových parciel. Spoločnosť má do areálu vložiť výlučne svoje prostriedky.

Projekt je nastavený bez finančnej účasti mesta, bez grantov a dotácií.

O projekte písal Bratislavský kuriér už viackrát.

Naposledy sme kontaktovali zástupkyňu spoločnosti M. Hlinovú, ako aj magistrát, aby nám vysvetlili, čo sa vo veci deje, pretože od podpísania zmluvy prešli viac ako tri roky.

Navyše, prenosný kontajnerový bufet sme našli koncom novembra zatvorený a zistili, že v zime nebude k dispozícii kvôli možnej zamŕzajúcej vode a absencii kanalizácie.

Kontajnerový bufet bude v zime zatvorený

Na zatvorený bufet nám zástupkyňa spoločnosti Orava-stav Martina Hlinová uviedla, že ako podnikateľov ich mrzí, že sa objekt pristaveného bufetu v studených dňoch nedá prevádzkovať.

Problémom je podľa nej voda. „Nato, aby bola k objektu dovedená voda by bolo nutné vybudovať a zakopať kanalizáciu a vodu.

Pripomenula, že v lokalite verejná kanalizácia nie je k dispozícii a ani voda. Na vedľajšom pozemku za Vydricou je podľa nej vlastná studňa.

Pre dotiahnutie vody popod Vydricu a v zemi až k objektu bufetu, je ale nutné stavebné povolenie.

Podľa Hlinovej spoločnosť ho zatiaľ nemá (4.12.). Voda do bufetu bola vedená dočasne na povrchu, ale počas mrazov zamŕza a bez nej nie je možné prevádzkovať toalety a ani bufet.

Spoločnosť čaká aj na právoplatné rozhodnutia EIA, čo je posudzovanie vplyvov stavby na životné prostredie.

Ako podotkla, každú chvíľu by už mali byť ukončené aj územné a stavebné konania.

M. Hlinová nás tiež informovala, že v októbri sa uskutočnila 30-dňová čerpacia skúška studne.

„Preto sme bufet uzavreli už koncom októbra. Skúška dopadla na jednotku a bola tiež

podmienkou k stavebnému konaniu.

Magistrát hlavného mesta v reakcii na náš podnet uviedol, že bufet na Železnej studničke bol v prevádzke od jari do konca októbra a že ide pravdepodobne ide o sezónnu prevádzku.

„Táto lokalita vrátane bufetu je však v dlhodobom nájme spoločnosti ORAVA-stav spol. s.r.o., z tohto dôvodu Vám odporúčame s otázkami týkajúcimi sa fungovania prevádzky obrátiť na túto spoločnosť.

Hlavné mesto v súčasnosti nemôže zabezpečiť vodu, pretože v lokalite nie je kanalizácia.

Podľa aktuálnej informácie je v záverečnej fáze stavebné konanie, pričom v najbližšom čase bude vydané stavebné povolenie na vybudovanie novej kanalizácie zo strany nájomcu objektu,“ uviedlo hlavné mesto.

Čo má na mieste Rotundy vzniknúť?

Investor má zrekonštruovať schody a kamenný základ Labutieho pavilóniku, vybudovať nový objekt záhradnej reštaurácie s vonkajšími terasami a umiestniť ho približne na mieste pôvodnej historickej reštaurácie (Kúpeľný dom).

Architektúra objektu musí niesť znaky reminiscencie na pôvodný objekt kúpeľného domu, musí byť štýlovo zladená s objektom Labutieho pavilónika a s kapacitou cca 80 stoličiek (40 vnútri, 40 vonku).

Zrekonštruovať "Rotundu" v areáli Železnej studničky, vybudovať západne od objektu záhradnej reštaurácie záhradný drevený pavilón, na murovanom základe (Labutí pavilónik) na pôvodnom mieste, v pôvodnom architektonickom vzhľade s funkciou stravovania a kultúrno-spoločenskou funkciou.

Oddychový pavilón so šikmou strechou, bude niesť funkčnosť pre občerstvenie libressa s cca 50 stoličkami (bufetový pultu), a malých školení, prezentácií pre deti, školy a škôlky, sa stali úlohou dňa víťaza súťaže a ktoré prezentovali prvý krát laickej občianskej verejnosti.

(rl)

Foto a video BK-zač. decembra 2017

Martina Hlinová sa k zatvorenému bufetu vyjadrila aj na FCB Bratislavského kuriéra:

Rada by som na tomto úzkom fóre vysvetlila dôvody, prečo v týchto mesiacoch dočasný kontajner na Železnej studničke nie je možné prevádzkovať.

Uspeli sme vo verejnej súťaži na revitalizáciu areálu a výstavbu záhradnej reštaurácie a pôvodného Labutieho pavilónu.

V tom čase sme prevzali areál len s kopou šrotu, starých oplôtok a plechov, mesto nás zaviazalo vypratať priestor od neporiadku, nebola tam v tom čase žiadna celoročne prevádzkovateľná prevádzka ako je spomínané v príspevkoch.

Okamžite sme započali schvaľovacie konanie - len rok prebiehalo konanie na Krajskom pamiatkovom úrade, zároveň sme započali stavebné a územné konanie.

Až do času výstavby na pozemku sa nerátalo s prevádzkou žiadneho bufetu.

Nakoľko sme po niekoľkých mesiacoch pochopili, že proces nebude jednoročný, ako sme predpokladali, nakoľko prišla i požiadavka na skúmanie vplyvov na životné prostredie EIA, s odobrením Magistrátu a Mestských lesov sme zabezpečili pre návštevníkov dočasné kontajnerové toalety a dočasný kontajnerový bufet v rozmedzí, aké nám povoľovali zákonné pravidlá.

Nemáme stavebné povolenie na vybudovanie vodovodnej prípojky v zemi ani kanalizačného potrubia na odvádzanie splaškov do žumpy, inštalovali sme maximálne možné technické riešenie.

Toto nám však neumožňuje prevádzkovať bufet v zimných mesiacoch, nakoľko pri prvých prízemných mrazoch, ktoré v tomto roku začali mimoriadne skoro, nám mrzne voda na toaletách a v bufete a nie je možné preto naše služby poskytovať.

V októbri sme navyše započali 30-dňovú čerpaciu skúšku vody, nakoľko v rámci skúmania vplyvov na životné prostredie bol požadovaný dôkladný hydrogeologický prieskum a čerpacia skúška, či plánovaný areál neohrozí hladinu vody Vydrice a spodných vôd v chránenom území.

Doposiaľ si naše dočasné zariadenie vyslúžilo skôr označenie ako zariadenie s prozákazníckym prístupom, je vyslovene proti obchodným záujmom podnikateľa nevyužívať možnosť predaja v čase návštevnosti počas víkendov, nás to škrie rovnako ako bežných návštevníkov lesoparku a robíme všetko preto, aby sa začala výstavba záhradnej reštaurácie a aby sme mohli konečne poskytovať pohostinské služby celoročne a k plnej spokojnosti.

Nám samým plynie nájomná zmluva bez možnosti ekonomického využívania pozemku, na druhej strane chápeme opatrnosť a dôkladný postup úradov, lebo sme si vedomí, že sa jedná o prírodne a pamiatkovo chránený areál pod prísnym dohľadom laickej aj odbornej verejnosti.

Z toho plynie aj naša pokora pri čakaní na rozhodnutia a pri požiadavkách nových potvrdení a posudkov. Verím, že v budúcnosti presvedčíme verejnosť o tom, že nám na zákazníkovi a návštevníkovi Železnej studničky záleží.

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter