Urbanizmus a výstavba 2. máj 2017

Projekt Eurovea 2 má nadviazať na plynulé prepojenie s centrom mesta + vizualizácie


Ambíciou polyfunkčného projektu Eurovea 2 je pokračovanie v plynulom prepojení s centrom mesta.

V súčasnosti je zámer v posudzovaní vplyvu stavby na životné prostredie (EIA) a pokračuje proces smerujúci k vydaniu územného rozhodnutia.

Územie novej výstavby je ohraničené zo severu Pribinovou ulicou, z východu Mostom Apollo, zo západu bytovým objektom existujúceho komplexu EUROVEA a z juhu nábrežnou líniou Dunaja.

Hlavnú časť polyfunkčného projektu Eurovea 2 bude tvoriť spolu 6 stavieb. Ide o rozšírenie nákupného centra, podzemnú garáž, bytový dom na nábreží, dve administratívne budovy a obytnú vežu.

Druhá etapa prinesie pokračovanie výškovo primeranej mestskej zástavby, čím nadviaže na vzhľad už existujúcej zástavby, s pozvoľným zvyšovaním smerom k mostu Apollo.

V jeho blízkosti plánuje investor postaviť 46 poschodový vežiak, ktorý má byť výrazným orientačným bodom.

Polyfunkčný komplex Eurovea 2 podľa spoločnosti J&T Real Estate nadväzuje a dopĺňa urbanistický koncept prvej fázy.

Rozvíja už založenú uličnú sieť a zohľadňuje charakter okolitej mestskej štruktúry.

Investor sľubuje v lokalite nové športové zóny, obchody, služby, pracovné príležitosti, detské ihriská a širokú ponuku reštauračných zariadení. Vyhľadávaná nábrežná promenáda sa má predĺžiť až po Most Apollo.

Pokiaľ ide o dopravné riešenie, súčasťou návrhu Eurovea 2 je popri predĺžení bulváru Pribinova aj koncepčné riešenie verejnej dopravy, napojenie nových cyklotrás na existujúce a doplnenie siete pre chodcov.

Projekt má ambíciu dobudovať a skvalitniť cyklistické prepojenie medzinárodnej dunajskej trasy a vytvorí tzv. bike point, čím tu má vzniknúť ideálne miesto oddychu a spoločensko-relaxačných aktivít.

Navrhované prepojenie električkových tratí od Šafárikovho námestia cez Pribinovu a Košickú do Ružinova, s alternatívnym odbočením v smere na Zimný prístav, Vrakuňu a Mlynské Nivy, môže podľa investora ešte viac prispieť k celistvosti mesta a aj k odbremeneniu súčasnej dopravnej situácie.

(red)

Vizualizácie: J&T Real Estate

Foto / Videogaléria Zobraziť všetky Foto / Videogaléria
0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter