Aktuálne dianie 12. marec 2019

Strážcovia prírody a policajti patrolujú v týchto dňoch v NPR Devínska Kobyla


Strážcovia prírody v spolupráci s Policajným zborom SR patrolujú v týchto dňoch najmä na území Národnej prírodnej rezervácie Devínska Kobyla.

Vzhľadom na často opakované porušovanie zákona o ochrane prírody a krajiny a konfliktné správanie návštevníkov Štátna ochrana prírody SR požiadala Políciu o súčinnosť.

Cieľom spoločnej kontrolnej činnosti je prevencia, usmerňovanie návštevníkov a riešenie protiprávnych konaní – porušovania platných predpisov na úseku ochrany prírody a krajiny.

Strážcovia prírody v Národnej prírodnej rezervácií Devínska Kobyla sa často stretávajú s ľudskou bezohľadnosťou voči prírode a chráneným druhom rastlín a živočíchov.

Neznámi páchatelia podľa strážcov ničia aj zákazové označenie a upozornenia pre návštevníkov.

Územie NPR Devínska Kobyla je momentálne kontrolované a monitorované strážcami prírody na dennej báze.

(red)

Zdroj a foto: SOP SR

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter