Aktuálne dianie 23. máj 2021

Stavebné povolenie na sanáciu skládky má nadobudnúť právoplatnosť


 Stavebné povolenie pre projekt sanácie bývalej skládky Chemických závodov Juraja Dimitrova v bratislavskej Vrakuni by malo nadobudnúť právoplatnosť. Vyplýva to z rozhodnutia Okresného úradu (OÚ) Bratislava, odboru výstavby a bytovej politiky, ako príslušného odvolacieho orgánu. Ten zamietol odvolania účastníkov konania a potvrdil platnosť rozhodnutia ružinovského stavebného úradu.

Stavebné povolenie nadobudne právoplatnosť

„Môžem potvrdiť, že nadriadený orgán potvrdil správnosť rozhodnutia mestskej časti a potvrdil stavebné povolenie na sanáciu vrakunskej skládky. V praxi to znamená, že stavebné povolenie nadobudne právoplatnosť,“ uviedol pre TASR starosta Ružinova Martin Chren. Voči rozhodnutiu sa nemožno odvolať, účastníci konania sa však môžu prípadne obrátiť ešte na súd. „To však nemá odkladný účinok,“ poznamenal.

Je potrebné dokončiť vyvlastňovacie konania na pozemky

Starosta zároveň zdôraznil, že podmienkou na to, aby sa s projektom sanácie mohlo začať, je, aby štát dokončil vyvlastňovacie konania na niektoré pozemky. „Stavebné povolenie má v sebe podmienky, že stavať sa môže len na tých pozemkoch, ktoré štát už má alebo úspešne vyvlastnil. A na tých ďalších sa bude môcť začať až vtedy, keď vyvlastňovacie konanie dobehne,“ podotkol Chren.

Skládku vo Vrakuni, z ktorej do podzemných vôd unikajú najmä pesticídy a herbicídy, chce štát sanovať metódou enkapsulácie. Vybudovať sa má podzemná tesniaca stena, ktorou sa zdroj znečistenia odizoluje od okolitého prostredia. Súčasťou má byť aj čerpanie a čistenie znečistených podzemných vôd v okolí skládky. Hoci sa spustenie prác očakávalo ešte v roku 2018, doteraz sa tak nestalo, a to aj pre povoľovací proces, ktorý brzdia viaceré odvolania.

SAV podala pomocnú ruku

Slovenská akadémia vied (SAV) nedávno informovala, že ponúka pomoc pri riešení problému s toxickou skládkou. Jej vedci navrhli bezodpadovú technológiu čistenia podzemných vôd, ktoré sú skládkou ohrozené. "Nosnou metódou nami navrhovanej technológie je elektrochemická oxidácia, ktorá je vhodná na spracovanie vôd obsahujúcich ťažko rozložiteľné a vysoko toxické látky. Jej hlavnou výhodou je, že nepoužíva žiadne chemické látky, iba elektrickú energiu," priblížil vedúci oddelenia minerálnych biotechnológií na Ústave geotechniky SAV Daniel Kupka.

Rozloha skládky, ktorá sa nachádza na území starého Mlynského ramena na rozhraní bratislavských mestských častí Vrakuňa a Ružinov, je približne 4,65 hektára. Je na nej zhruba 120.000 kubických metrov odpadu, ktorý tam vyvážali z chemických závodov v 60. až 80. rokoch minulého storočia.

TASR, foto: TASR

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter