Aktuálne dianie 7. apríl 2019

Staromestské komisie nesúhlasia s parkovaním na Židovskej ulici


Pešia zóna na Židovskej ulici v bratislavskom Starom Meste by mala ostať bez parkovania.

Také je stanovisko dvoch miestnych komisií, komisie pre dopravu a komisie pre územné plánovanie, miestny rozvoj a životné prostredie.

Súčasťou uznesenia po ich aprílovom rokovaní je zároveň dobudovanie pešej zóny o uličný mobiliár.

"Komisie vyjadrili súhlas s ponechaním jestvujúceho stavu pešej zóny na Židovskej ulici, teda bez zriadenia parkovacích miest.

Uprednostňujú dobudovanie pešej zóny o prvky uličného mobiliáru, ako sú lavičky, stojany na bicykle, pitnú fontánu, pamätné tabule a plochy zelene,"

uviedol pre TASR staromestský miestny poslanec Ľubomír Boháč (Staromestský klub).

Súhlasí s ním aj Matej Vagač (Tím Vallo pre Staré Mesto), podľa ktorého sa koncept pešej zóny v praxi overil ako dobrý a mestotvorný prinášajúci kvalitu života i životného prostredia.

"Treba tiež prízvukovať, že tie parkovacie miesta, ktoré boli z tejto ulice odobraté, boli nahradené na iných okolitých uliciach," zdôraznil Vagač.

Prijaté uznesenia oboch komisií sú smerované na staromestský miestny úrad a starostku Zuzanu Aufrichtovú.

Práve tá odôvodnila prinavrátenie 11 parkovacích miest na zrevitalizovanú Židovskú ulicu kompromisným návrhom za niekoľkonásobné porušenie práv obyvateľov dotknutej ulice pri jej rekonštrukcii.

"Požiadali sme ju, aby pri novom procese stavebného konania, ktoré má priniesť legalizáciu nelegálneho konania predošlého vedenia,

neboli vyznačené na výkresoch parkovacie státia," poznamenal Vagač.

Šéfka staromestskej samosprávy ako architektka a urbanistka na jednej strane síce chápe a podporuje rozširovanie centra o pešie zóny,

je však zároveň ako štatutár mestskej časti viazaná plnením platnej legislatívy. "Starostka má mandát samostatne rozhodnúť v tejto veci. Nemusí o tom informovať poslancov, ani to nebolo treba dávať do komisií.

Vyhovela petícii obyvateľov, ktorú jej doručili hneď po jej nástupe do funkcie," reagoval jej hovorca Matej Števove na kritiku niektorých poslancov,

že svoje predchádzajúce rozhodnutie nekonzultovala aj s nimi.

Rozhodnutie o prinavrátení niekoľkých parkovacích miest v rámci prípravy projektovej dokumentácie k dodatočnému stavebnému povoleniu spolu s kolaudáciou obnovenej ulice označila ako kompromisný návrh na petíciu občanov.

Či sa však naozaj prinavrátia parkovacie miesta, bude podľa hovorcu závisieť od stanoviska petičného výboru k dopracovanej projektovej dokumentácii,

oddelenia životného prostredia, bratislavskej mestskej komisie pre určovanie dopravných značiek a Krajského dopravného inšpektorátu (KDI).

"Nakoľko Staré Mesto bolo stavebníkom pešej zóny, Okresný úrad  Bratislava určí stavebný úrad, ktorý bude konať vo veci vydania stavebného povolenia a bude potom na ňom,

ako vyhodnotí požiadavku obyvateľov zriadiť parkovacie miesta na pešej zóne," doplnil Boháč.

(TASR)
Foto: Archív Br. kuriér
0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter