Aktuálne dianie 21. august 2018

Spoločnosť OLO spustila prevádzku nového zberného dvora v Rači


Hlavné mesto má ďalší zberný dvor. Ten bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) najnovšie spustila na ulici Pri Šajbách v Rači.

Podmienkou vstupu je preukázanie trvalého alebo prechodného pobytu v mestskej časti, prípad vlastníctva alebo nájmu záhrady. TASR informovala hovorkyňa OLO Beáta Humeniková.

Zberný dvor bude fungovať sezónne, a to od apríla do novembra. Otvorený bude od utorka do štvrtka od 12.00 do 18.00 h a v sobotu od 8.00 do 14.00 h. Výnimkou sú štátne sviatky.

Obyvatelia budú môcť bezplatne odovzdať objemný odpad (maximálne 150 kg osoba/rok), bio odpad zo záhrad a zelene (maximálne tri vrecia osoba/týždeň), ale tiež papier, lepenku, sklo, plasty, jedlé oleje a tuky.

"Je potrebné priniesť vopred roztriedený odpad," zdôraznila Humeniková. Spoplatnené je odovzdanie drobného stavebného odpadu, poplatok sa uhrádza hlavnému mestu.

Zberný dvor prešiel pred otvorením úpravou. Zakúpené boli nové veľkokapacitné kontajnery či váha na drobný stavebný odpad. Nachádza sa tu tiež špeciálny veľkokapacitný lis na plasty.

"Inštalovali sa nové informačné tabule. Nachádza sa tu aj kamerový systém, aby sa zabránilo ukladaniu odpadu mimo areálu zberného dvora," doplnila Humeniková.

Spoločnosť OLO prevádzkuje tiež najväčší zberný dvor v Bratislave, konkrétne na Starej Ivanskej ceste 2. Ročne ho navštívi okolo 40.000 obyvateľov, ktorí v ňom odovzdajú viac ako 15.000 ton odpadu.

Na tomto zbernom dvore je možné uložiť najviac druhov odpadov v hlavnom meste. "Všetky odpady sú pravidelné odvážané na ďalšie zhodnotenie," dodala Humeniková.

(TASR)
0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter