Aktuálne dianie 27. máj 2020

Primátorovi Bratislavy po navýšení valorizovanej časti patrí od 1. januára plat 6 520 eur. M. Vallo si ho chce dať znížiť


Bratislavské mestské zastupiteľstvo bude na štvrtkovom zasadnutí v Starej tržnici rozhodovať aj o výške platu primátora Bratislavy Matúša Valla. Plat primátora bol od 21. novembra 2019 stanovený na 6048 eur.

Ako Bratislavský kuriér informovala Katarína Jánošíková, z oddelenia komunikácie a marketingu bratislavského magistrátu, plat primátorov je každoročne valorizovaný. „Na základe tejto valorizácie sa plat primátora Bratislavy Matúša Valla v roku 2020 zvýšil o 472 eur. Primátor na program najbližšieho mestského zastupiteľstva predložil návrh na zníženie svojho platu.

Pokiaľ poslanci tento návrh schvália, plat sa vráti od 1. júna 2020 späť na úroveň platu z roku 2019“. Podľa magistrátu bude primátor naďalej posielať aj sumu 480 eur, ktorá predstavuje minuloročné zvýšenie platu oproti nástupnému platu z roku 2018, na transparentný účet Nadácie mesta Bratislavy a to od júna.

Doteraz túto sumu posielal na účet organizácie ktopomozeslovensku.sk. „Zníženie svojho platu považuje primátor za gesto solidarity s ľuďmi, ktorých sociálna a ekonomická situácia sa zhoršila v dôsledku výpadku príjmov v čase koronakrízy,“ dodal magistrát.

Ako vyplýva z návrhu na úpravu platu primátora, ktorý má byť predložený plénu poslancov,

podľa zákona patrí primátorovi plat, ktorý je súčinom priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok a násobku. Plat sa zaokrúhľuje na celé euro hore.

Podľa § 4 ods. 1 zákona je primátor zaradený do deviatej platovej skupiny podľa počtu obyvateľov obce (nad 100 000 obyvateľov) s násobkom 3,98. Z uvedeného vyplýva, že minimálny plat primátora je 4. 347,00 Eur mesačne. Podľa § 4 ods. 2 zákona Mestské zastupiteľstvo môže tento plat rozhodnutím zvýšiť až o 60 %.

V súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 345/2019 zo dňa 21.11.2019 sa vypláca primátorovi mesačný plat vo výške 6048,- Eur nasledovne: Výpočet: 1.013,- x 3,98 = 4.031,74 + 50 % navýšenie 2.015,87 = zaokrúhlene 6.048,- Eur.

Po zverejnení údajov priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za rok 2019 podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky dosiahla nominálna mesačná mzda výšku 1.092,00 Eur, čo predstavuje plat vo výške 6.520,- Eur. Výpočet: 1.092,- x 3,98 = 4.346, 16 + 50% navýšenie 2173,08 = zaokrúhlene 6.520,- Eur.

Z uvedeného vyplýva, že primátorovi po navýšení valorizovanej časti patrí od 01.01.2020 plat vo výške 6.520,- Eur mesačne. Takto valorizovaný plat bude primátorovi doplatený spätne s účinnosťou od 01.01.2020 vo vyúčtovaní za mesiac máj 2020.

V súvislosti s pandemickou situáciou súvisiacou s ochorením COVID - 19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky požiadal primátor hlavného mesta SR Bratislavy Ing. arch. Matúš Vallo o zníženie mesačného platu, a to znížením percentuálnej zložky platu z pôvodne priznaného 50% navýšenia na 39,14 % tak, aby sa primátorovi vyplácal mesačný plat vo výške 6048,- Eur.

Výpočet: 1.092,- x 3,98 = 4.346, 16 + 39,14 % navýšenie 1.701,08 = zaokrúhlene 6.048,- Eur. Uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 345/2019 zo dňa 21.11.2019 sa v časti C ukladá riaditeľovi Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy každoročne predkladať Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy informáciu o výške platu primátora hlavného mesta SR Bratislavy s termínom do 30.06. kalendárneho roka.

(rl)

Foto: Ilustračné: Archív Br. Kuriér

Podobné články k tejto téme si prečítajte napr. tutu

O znížení platu primátora Košíc je článok tu.

2 komentáre
ODPOVEDAŤ Jozef | 28. 5. 2020, 22:09

Kedy odprace tu US ambasadu z nasho krasneho namestia? Za tie peniaze by to uz mohol urobit. Alebo sa mu mame klanat?

ODPOVEDAŤ František | 27. 5. 2020, 10:22

Ja to zoberiem aj za 3 000 eur

Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter