Aktuálne dianie 12. máj 2020

Petržalský poslanec žiada prokuratúru o preskúmanie zákonnosti zvýšenia dane z nehnuteľnosti


Petržalský miestny poslanec Miroslav Dragun (nezávislý) podal podnet na bratislavskú krajskú prokuratúru na preskúmanie zákonnosti zvýšenia dane z nehnuteľnosti, ktorú ešte v decembri 2019 schválilo bratislavské mestské zastupiteľstvo. Doplnené o stanovisko magistrátu.

Z podnetu, ktorý dal miestny poslanec redakcii k dispozícii, vyplýva, že hlavné mesto malo urobiť pri schvaľovaní všeobecne záväzného nariadenia o dani z nehnuteľností niekoľko zásadných procesných chýb a obísť mestské časti a ich zastupiteľstvá.

„Primátor Vallo a jeho tím podcenili a nezvládli proces prípravy a schvaľovania zvyšovania dane z nehnuteľnosti. Považujem za bezprecedentné, že obišli miestne zastupiteľstvá a na názor sa pýtali len starostov a tým obišli zákon o Bratislave a štatút hlavného mesta,“ konštatuje poslanec Dragun.

Petržalský miestny poslanec ďalej uvádza, že si uvedomuje riziko toho, že prokurátor môže toto všeobecne záväzné nariadenie napadnúť na súde a mesto Bratislava a aj mestské časti môžu prísť o časť príjmov zo zvýšenej dani z nehnuteľnosti, avšak konštatuje, že možný nezákonný stav nie je akceptovateľný a na základe závažných procesných chýb nemôžu obyvatelia Bratislavy platiť vyššie dane.

Krajská prokuratúra v Bratislave má 60 dní na to, aby sa s podnetom poslanca vysporiadala.

Stanovisko magistrátu: 

"Aktivity pána Draguna, vrátane jeho podnetu na prokuratúru, považujeme za opakované pokusy oslabiť Bratislavu aj v čase, keď je našou prvoradou a zodpovednou úlohou previesť ju zložitým obdobím ustupujúcej koronakrízy.

Schválené VZN o dani z nehnuteľnosti už bolo predmetom prokurátorského prieskumu. Prokuratúra namietla len jednu položku VZN a to rozčlenenie dane z pozemkov do dvoch sadzieb. Voči VZN ako celku, ani k procesu jeho prijímania, však nič nenamietla.

Finančná komisia na svojom zasadnutí 11.5.2020 odporučila zastupiteľstvu vyhovieť protestu prokurátora a schváliť dodatok k napadnutému VZN o dani z nehnuteľnosti, ktorým sa vyrovná namietnutá sadzba dane pozemkov.

Zastupiteľstvo vec prerokuje na májovom zasadnutí. Podľa štatútu Bratislavy nie je podmienkou, aby bol návrh VZN schválený zastupiteľstvami mestských častí, musí im však byť zaslaný na prerokovanie, aby sa mohli k nemu vyjadriť. Táto zákonná povinnosť zo strany Hlavného mesta Bratislava dodržaná bola".

(red)

Foto: Archív Br. kuriér

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter