Aktuálne dianie 23. október 2019

Otvorené odbory Bratislava navrhujú novú kolektívnu zmluvu pre hlavné mesto


Po minuloročnom zvyšovaní miezd zamestnancov mesta Bratislavy dnes Otvorené odbory Bratislava (OOB) predložili návrh na novú kolektívnu zmluvu.

Ich motiváciou je modernizácia a právna úprava niektorých jej ustanovení, posilnenie postavenia zástupcov zamestnancov v prostredí hlavného mesta, ako i tlak na efektívnejšie odmeňovanie.

TASR o tom informoval predseda výboru odborovej organizácie OOB Filip Húšťava.

"V minulom roku bolo najdôležitejšie nahradiť nesolidárny, dlhodobo realizovaný, percentuálny spôsob valorizovania platov zamestnancov, ktorý zväčšoval rozdiely medzi nimi.

Tento rok máme viaceré ciele, ktorých ukotvenie v kolektívnej zmluve považujeme za zásadné v ďalšom fungovaní odborového organizovania zamestnancov v prostredí hlavného mesta," priblížil Húšťava. 

Nová kolektívna zmluva podľa jeho slov reaguje na aktuálne témy týkajúce sa niektorých zmien v spôsobe odmeňovania na magistráte, na podnety zamestnancov týkajúce sa benefitov a úpravy pracovných podmienok.

"Našou víziou je prostredníctvom odborov posilniť profesionalizáciu úradu a podporiť odbornú kontinuitu výkonu služieb pre občanov hlavného mesta nezávislú na volebných cykloch.

Chceme priamo a nezávisle participovať na vedení mesta a sme pripravení presadzovať náš často nevypočutý názor na fungovanie úradu, ktorý niekedy vedenie mesta počúvať nechcelo," spresnil Húšťava.

Nová kolektívna zmluva má podľa návrhu trvať do konca septembra 2021, a to pre nový pohľad na vzťahy vedenia, zamestnancov a poslancov mesta.

"Z čisto procesného hľadiska - chceme vyjednávať s vedením mesta, pokojne aj za prítomnosti poslancov, o vývoji miezd ešte predtým, než bude poslancom mesta predložený návrh rozpočtu na ďalší kalendárny rok.

Tento proces v podmienkach hlavného mesta takto nikdy nebol, preto boli pozície odborov a vedenia nerovnomerné.

Ďalší takýto stav skrátka nepripustíme, pretože ho nepovažujeme za zodpovedný a férový," tvrdí Húšťava. OOB chcú reagovať na súčasnú situáciu na magistráte, najmä na zmenu spôsobu mimoriadneho odmeňovania zamestnancov.

Navrhujú naplno využiť daňovú úľavu pri 13. plate v máji a časť odmien garantovať i pred Vianocami.

"Z nášho pohľadu má sezónne odmeňovanie svoj nezastupiteľný význam práve pred výdavkovo exponovanými obdobiami kalendárneho roka.

Tento benefit sa objavuje čoraz častejšie u zamestnávateľov nielen v súkromnej sfére a veríme, že i tento krok bude znamenať zvýšenie atraktivity práce pre hlavné mesto," povedal predseda výboru.

Meniť sa budú aj zmluvné platy úradníkov. OOB tvrdia, že zvyšovanie platov vo verejnej sfére dáva možnosť tlačiť na zvyšovanie platov. 

Vedenia mesta Bratislava pre TASR uviedlo, že je k obidvom odborovým organizáciám, ktoré pôsobia na magistráte, otvorené.

Otvorenosť komunikácie sa podľa mesta prejavila aj pri dohode o plošnej valorizácii platov v prvom polroku.

"Momentálne sa komunikuje s odbormi o mimoriadnych odmenách.

Zatiaľ čo pôvodné odbory k návrhu hodnotenia predložili pripomienky, zo strany nových odborov sme stanovisko k navrhovaným pravidlám udeľovania odmien nedostali," povedal hovorca Bratislavy Peter Bubla.

Vedenie Bratislavy však nevidí dôvod na to, aby podmienky ohodnotenia a postavenia zamestnancov bolo potrebné riešiť prostredníctvom médií, pokiaľ neboli zo strany nových odborov využité všetky prostriedky na rokovanie na pôde mesta.

(TASR)
Foto: Archív Br. kuriér
0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter