Aktuálne dianie 19. október 2020

OLO aj polícia ťahajú za kratší koniec


"Občania, ohláste sa, zbierame staré chladničky, radiátory, televízory..."  Veta, ktorá sa v uplynulých rokoch stala víkendovým folklórom. Pravidelne ju počuť z ampliónov idúcej dodávky, a to v každej časti mesta. A ak ste na zberačov bieleho odpadu nenatrafili v uliciach, tak od nich môžete tento pokrik počuť priamo pred vstupnou bránou do hlavného zberného dvora na Ivánskej ceste. Patríte aj vy medzi ľudí, ktorí ich výzve neodolali a darovali im nepotrebné veci?

Keďže dokončujem stavbu rodinného domu, často vozím väčší odpad do hlavného zberného dvora OLO. Zakaždým ma neprestáva udivovať, že pred vchodom od rána stojí skupina zberačov, ktorá na začiatku dňa príde s prázdnou dodávkou a pred záverečnou na zbernom dvore odchádzajú s plným autom bieleho odpadu, ktorý im tam na mieste ľudia odovzdávajú,“ neskrýval pred nami rozhorčenie Bratislavčan, ktorému sa takýto pohľad naskytá pravidelne. Na vyhodenie veľkého odpadu do zberného dvora čakajú autá Bratislavčanov v dlhom rade. Nie všetci šoféri majú pritom trpezlivosť vystáť si tento rad, a tak sa radšej svojho bieleho odpadu zbavia ešte pred vstupom na zberný dvor. Náklad jednoducho odovzdajú postavajúcim zberačom. Zrejme si povedia, že svoj problém vyriešili ukážkovo, pretože sa jednak zbavili odpadu a zároveň ním dali niekomu zo sociálne slabších pomerov zarobiť. Pravdou je ale opak. Zberači odpad rozoberú a ponechajú si z neho iba speňažiteľné súčiastky. Tie ostatné, ako napríklad plasty, následne vyhodia tam, kde im je najbližšie. Najčastejšie do prírody. A tak sa naskytá otázka, prečo tento problém nik z kompetentných nerieši.

Pomôže bazár nepotrebných vecí?

Problematika regulácie nakladania s odpadom je upravená okrem zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch aj vo VZN hlavného mesta č. 6/2020. Okrem iného sa ním zakazuje pôvodcovi odpadu znečisťovať stanovište a okolie ukladaním odpadov mimo zberných nádob/kontajnerov a odpadkových košov alebo ukladaním odpadov, pre ktoré nie je stanovište určené. Napríklad objemný odpad, drobný stavebný odpad. Taktiež sa zakazuje komukoľvek vyberať komunálny odpad alebo jeho jednotlivé vytriedené zložky zo zberných nádob/kontajnerov/zberných vriec inou ako oprávnenou osobou podľa § 2 ods. 16 tohto nariadenia,“ priblížila nám znenie zákona hovorkyňa OLO (Odvoz a likvidácia odpadu a.s.), ktoré na náš podnes reagovalo v kooperácii s magistrátom hlavného mesta. Tak magistrát, ako aj mestská spoločnosť sú si problému so skupinami zberačov odpadu vedomí, a aj preto vznikla iniciatíva Mestský bazár a snaha o vybudovanie stabilného "reuse centra". Teda miesta, kde sa budú môcť občania zbavovať nepotrebných spotrebičov či vybavenia domácností, ktoré už nechcú, no stále sú použiteľné. Ani pri takomto projekte ale nie je jasné, či ním bude eliminované zberačstvo bieleho odpadu priamo pred vchodom do hlavného zberného dvora, alebo v uliciach mesta. A tak jeho komplexné riešenie mesto i OLO ešte len hľadajú: „Áno, v spolupráci s mestom, mestskou časťou, mestskou políciou hľadáme vhodné formy regulácie javu, ktorý je popísaný,“ doplnila hovorkyňa Golejová. 

Kamery sú, no pomôcť nevedia

Pravdou je, že zastaviť pouličných zberačov na dodávkach s ampliónmi bude náročné. No zarážajúci je skôr neriešený problém priamo pred vstupnou bránou na zberný dvor, ktorý pritom snímajú bezpečnostné kamery. „Súkromné bezpečnostné kamery (napr. kamery, ktoré využíva OLO na ochranu svojho majetku), môžu byť orientované len tak, aby nezaberali verejné priestranstvá. Dôvodom je ochrana osobných údajov. Kamery monitorujúce verejné priestranstvá majú presne vymedzený režim a môžu byť používané len oprávnenými subjektami (PZ, MsP),“ priblížila nám hovorkyňa OLO problematiku s kamerami, ktoré inými slovami, páchateľov pred bránou nezastrašujú. 

Čo na to polícia?

Zaujímali sme sa teda, prečo miesto nestráži polícia, ktorá by zberačov odháňala, prípadne rovno pokutovala. „Komunikujeme aj o tejto možnosti,“ dozvedeli sme sa napokon. No v konečnom dôsledku pre túto chvíľu asi nezostáva účinnejšie riešenie, než je vzdelávanie ľudí o tom, čo svojím konaním spôsobujú. Možno si skutočne nie každý uvedomuje, že darovaním svojho starého kusu nábytku či bieleho spotrebiča do rúk zberačom, iba podporujú vznik čiernych skládok vo voľnej prírode. „Edukovanie je samozrejme nevyhnutným nástrojom pre zlepšenie dodržiavania už dnes stanovených povinností a zákazov. Práve osvetou a budovaním trvalého reuse centra na území Bratislavy sa snažíme ľudí osloviť, aby nepotrebné, ale stále použiteľné veci nenosili na zberný dvor, ale ich darovali na ďalšie použitie a dali im tak druhú šancu,“ dodala na záver Linda Golejová z mestského podniku Odvoz a likvidácia odpadu a. s. Bratislava.  


Veronika Trojanová

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter