Aktuálne dianie 8. júl 2018

Občania stále nevedia, v koho správe sú pozemky a na koho sa obrátiť


Chaos v tom, v koho vlastníctve alebo správe sú tie-ktoré zelené pozemky, dáva niekedy miestnym obyvateľom zabrať.

Tí sa potom často domáhajú údržby zelene a stromov nie vždy na správnych miestach, keďže nevedia, na koho sa majú v skutočnosti obrátiť.

Príkladom je aj pozemok na Priemyselnej (č. 3-9) a Trenčianskej ulici (č. 58-64) v bratislavskom Ružinove.

Miestni obyvatelia dlhodobo poukazujú na nevyhovujúci stav niektorých stromov. "Sú tam stromy, ktoré by bolo treba orezať. Ľudia si skrášľujú predzáhradky, ale niektoré stromy sú zdevastované, ohnuté alebo vyschnuté, clonia do okien.

V minulosti niektoré aj popadali na autá," uviedla pre TASR obyvateľka Alena Múčková.

Podľa nej už miestny úrad i oddelenie životného prostredia niekoľkokrát žiadali o nápravu, so stromami sa však doteraz nič neudialo.

Ružinovský úrad o situácii síce vie a podnety od občanov eviduje. Zdôrazňuje však, že predmetný pozemok je vo vlastníctve štátu a spravuje ich Okresný úrad Bratislava.

"Na pozemku aj napriek tomu zabezpečuje mestská časť základnú údržbu, vo forme kosenia a jarného a jesenného vyhrabávania listov.

Pokiaľ ide o ďalšiu zeleň, stromy okolo bytových domov na Priemyselnej a Trenčianskej ulici, nebola našej mestskej časti zverená do správy," vysvetlila hovorkyňa Ružinova Jana Pôbišová.

Úrad sa odvoláva na zákon o ochrane prírody a krajiny, podľa ktorého je povinný starať sa o zeleň, najmä ju udržiavať a ošetrovať, vlastník, správca alebo nájomca pozemku, na ktorom sa drevina nachádza.

Ten je zároveň zodpovedný aj v prípade škodovej udalosti. "Vzhľadom na to, že k tomuto pozemku nemáme ako mestská časť právny vzťah, nie je možne z našej strany na nich vykonávať orezy," skonštatovala Pôbišová.

Mestská časť však už správcu pozemku vyzvala, aby zabezpečil nápravu. Taktiež odporúča obyvateľom, aby sa s požiadavkou na ošetrenie drevín obrátili na daného správcu.

Napriek tomu sa ale ružinovský úrad snaží situáciu riešiť a so správcom pozemku rokuje ohľadom údržby ostatnej zelene na pozemkoch, ktoré samospráve nepatria.

"Po mnohých našich výzvach, upozorneniach a urgenciách Okresný úrad navrhol odkúpenie týchto pozemkov,“ podotkla Pôbišová s tým, že v súčasnosti právne oddelenie miestneho úradu posudzuje možnosti ich odkúpenia.

Okresný úrad Bratislava ako dočasný správca dotknutého pozemku vo vlastníctve štátu eviduje požiadavky zo strany mestskej časti, týkajúce sa údržby zelene, orezávania, resp. výrubu stromov v danej lokalite.

"Plnenie požiadaviek zabezpečuje prostredníctvom Centra podpory Bratislava," uviedol tlačový odbor ministerstva vnútra, pod ktoré okresný úrad spadá.

Ten zároveň potvrdil, že úrad mestskej časti medzičasom navrhol uvažovať o iniciatíve z ich strany na odkúpenie pozemkov, a to podľa zákona o správe majetku štátu.

"Znalecký posudok, na základe ktorého by bola určená cena, nie je vypracovaný. Na list mestská časť zatiaľ nereagovala," doplnil tlačový odbor rezortu vnútra.

Samosprávy pritom už dlhodobejšie poukazujú na to, že vo vlastníctve, resp. správe pozemkov je značný chaos a často ani obyvatelia nevedia, či je pozemok vo vlastníctve alebo správe štátu, mesta, alebo mestskej časti.

Podľa ružinovského poslanca Igora Adamca by sa napríklad mohla vypracovať pasportizácia a mesto by malo mestskej časti zveriť všetky jeho pozemky na jej území.

O celú zeleň by sa tak starala príslušná mestská časť, podmienkou by bolo navýšenie príjmov pre mestskú časť z rozpočtu mesta.

(TASR)
Ilustr. foto: Archív BK-Trenčianska ulica po výrube stromov pred rokmi
0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter