Aktuálne dianie 7. marec 2019

Nového mestského kontrolóra budú poslanci voliť 25. apríla


Súčasný kontrolór hlavného mesta Peter Šinály končí v závere apríla vo funkcii.

Postu sa vzdá ešte pred uplynutím svojho šesťročného volebného obdobia. Mesto Bratislava preto vyhlásilo voľby mestského kontrolóra na 25. apríla.

Odsúhlasili to vo štvrtok bratislavskí mestskí poslanci, tí totiž mestského kontrolóra volia i odvolávajú.

Šinály vo februári oficiálne oznámil, že sa vzdáva k 30. aprílu funkcie mestského kontrolóra. Deň voľby nového mestského kontrolóra sa preto určil na 25. apríla.

"Vyhlásený a zverejnený bude najneskôr 16. marca, 40 dní pred dňom konania voľby, na úradnej tabuli hlavného mesta SR,

na webe hlavného mesta a v masovokomunikačných prostriedkoch (tlač, rozhlas, televízia)," píše sa v dôvodovej správe. 

Kandidáti na funkciu mestského kontrolóra musia odovzdať písomnú prihlášku najneskôr 11. apríla osobne alebo poštou do podateľne bratislavského magistrátu.

Podané prihlášky kandidátov posúdi komisia zriadená mestským zastupiteľstvom a zložená zo šiestich mestských poslancov, ktorá súčasne vyhodnotí splnenie náležitostí prihlášok jednotlivých kandidátov a vypracuje zoznam kandidátov.

Uchádzač na funkciu mestského kontrolóra má v písomnej prihláške uviesť okrem iného svoj najvyšší dosiahnutý stupeň vzdelania či ďalšie doplňujúce formy vzdelania.

Taktiež má doložiť svoj štruktúrovaný profesijný životopis, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov či koncepciu výkonu funkcie.

Kvalifikačným predpokladom na funkciu hlavného kontrolóra je ukončené minimálne úplné stredoškolské vzdelanie.

Podľa zákona na zvolenie mestského kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov mestského zastupiteľstva.

Šinály je mestským kontrolórom od roku 2009. Do funkcie ho zvolilo mestské zastupiteľstvo aj v roku 2015, odkedy mu plynie ďalšie šesťročné funkčné obdobie.

V roku 2015 povedal, že sa mu po odbornej stránke podarilo povzniesť úlohu mestského kontrolóra.

V hlavnom meste je podľa neho stále čo riešiť, a to v oblasti financií, zrýchlenia príjmov z nájmov i daní. "Tu by som chcel upriamiť svoju kontrolnú činnosť intenzívnejšie.

Naším spoločným cieľom bude to, aby sme zlepšili príjmovú stránku, urýchlili príjem peňazí a zamedzili vzniku ďalších pohľadávok," konštatoval. 

Vo štvrtok Šinálymu poďakoval za jeho doterajšiu prácu primátor Bratislavy Matúš Vallo a aj viacero mestských poslancov. 

(TASR)
Ilustr.foto: Archív Br. kuriér
0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter