Aktuálne dianie 28. máj 2024

Najľudnatejšia mestská časť eviduje vyše 2100 žiadostí do materských škôl


Mestská časť Bratislava – Petržalka príjme do svojich materských škôl v roku 2024 všetky oprávnené petržalské deti. Redakciu o tom informoval Dávid Pavlík z referátu komunikácie.

Petržalka celkovo obdržala vyše 2100 žiadostí o prijatie, pričom tých unikátnych, symbolizujúcich počet detí, ktoré treba prijať, bolo 1317. Pre porovnanie, ide zhruba o 30 detí menej ako v roku 2022.

„Všetky deti, ktoré do 31. 8. 2024 dovŕšia tri roky a majú trvalý pobyt v Petržalke by mali byť prijaté. Rovnako by mala byť prijatá väčšina petržalských detí, ktoré budú mať tri roky v septembri a októbri 2024,“ uviedol starosta Ján Hrčka.

Nádej na umiestnenie majú aj deti narodené v novembri a decembri 2021. „Ak sa, rovnako ako každý rok, zopakuje situácia, že približne 100 detí nenastúpi, v septembri by mohli byť prijaté takmer všetky petržalské deti, ktoré do 31. 12. 2024 dovŕšia tri roky,“ dodáva Hrčka. 

Rozhodnutie do konca júna

Samospráva eviduje najväčší záujem o miesta v materských školách Pifflova, Lachova, Bohrova, Iľjušinova či Šustekova, už tradične ale aj v časti Slnečnice v Materskej škole Fialová.

Konečné rozhodnutia o prijatí či neprijatí dieťaťa do tej-ktorej verejnej materskej školy v Petržalke zašle mestská časť v súlade so školským zákonom do 30. júna.

Foto: Yan Krukau

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter