Aktuálne dianie 12. október 2017

Na nájazde na Most Lafranconi je znížená rýchlosť na sedemdesiat. Prečo? Aktualizované


Aktualizované stanovisko Prezídia PZ dole

Na nájazde na Most Lafranconi, v smere od Lamača za tunelom Sitina, je už dlhšiu dobu obmedzená rýchlosť na 70 km/ h.

Je teda znížená o dvadsať kilometrov. Mnohí vodiči toto obmedzenie nedodržiavajú, iní spomalia, aby cez výrazný „hrbol“ na diaľnici prešli pomalšie.

Vzhľadom na udržanie plynulosti cestnej premávky, sme sa obrátili na Národnú diaľničnú spoločnosť, i Prezídium policajného zboru SR.

NDS nám odpovedala, polícia zatiaľ ani po urgenciách, nie.

Stanovisko NDS: „Na spomínanom úseku sme z dôvodu zaistenia bezpečnosti prekryli mostný záver oceľovou platňou s asfaltovými nábehmi.

Prekrytím mostného záveru vznikla na moste nerovnosť, ktorá si vyžiadala zníženie rýchlosti na 70 km/h.

NDS ihneď objednala u projektanta vypracovanie projektovej dokumentácie dočasného dopravného značenia, ktoré bude použité počas výmeny poškodeného mostného záveru.

V súčasnosti čakáme na schválenie projektu dočasného dopravného značenia Prezídiom policajného zboru“.

Predpokladáme, že výmena poškodeného mostného záveru bude robená ihneď po schválení projektu – na ktorý sa ale, podľa nás. Čaká už príliš dlho....

Stanovisko Prezídia PZ SR: 

"Príprava projektovej dokumentácie dočasného dopravného značenia v súvislosti so znížením rýchlosti na 70 km/h na moste Lafranconi,

je podľa našich informácií v súčasnej dobe ešte len v štádiu rozpracovania u projektanta, preto sa k danému projektu budeme môcť vyjadriť až keď bude Prezídiu Policajného zboru doručený."

Znamená to, že 70-tka tam môže byť ešte aj mesiace...? (pozn.red)

(rl)

Foto: BK

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter