Aktuálne dianie 7. august 2020

Mesto spustilo prvú etapu vreckového zberu triedeného odpadu


Hlavné mesto spustilo od augusta prvú etapu nového spôsobu zberu papiera a plastov, a to formou vreckového zberu s odvozom priamo spred rodinných domov. Jej cieľom je dosiahnuť zvýšenie miery triedenia, čistejšie verejné priestranstvá a životné prostredie. Zmena sa týka siedmich bratislavských mestských častí. TASR o tom informovala Linda Golejová zo spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu (OLO).

Zmena spôsobu zberu triedeného odpadu sa týka mestských častí Podunajské Biskupice, Vrakuňa, Staré Mesto, Devín, Devínska Nová Ves, Petržalka a Vajnory. Vrecia budú odvážané raz mesačne podľa harmonogramu, ktorý obyvatelia nájdu na webovej stránke spoločnosti. Treba ich  však umiestniť na obvyklé odvozné miesto komunálneho odpadu, v deň odvozu ráno do 7.00 h. "Zber vytriedeného skla sa nemení, naďalej bude zabezpečovaný cez zberné hniezda," poznamenáva Golejová.

Spoločnosť poukazuje na to, že množstvo odpadu každoročne pribúda, priemerný Bratislavčan vyprodukuje za rok 487 kilogramov komunálneho odpadu. Na zberných hniezdach sa následne odpad hromadí, vytriedené suroviny sú znečistené. Mesto sa preto rozhodlo zmeniť spôsob zberu a odvozu vytriedeného papiera a plastov z rodinných domov.

Na prevej etape sa podieľa hlavné mesto Bratislava, OLO a organizácia zodpovednosti výrobcov – Natur-Pack.

TASR, Foto: olo.sk

2 komentáre
ODPOVEDAŤ hej | 7. 8. 2020, 20:48

S týmto vrecovým zberom súhlsím aj ja, určite sa zvýši čistota separkovaného odpadu. Ale mesto by sa malo zmyslieť aj nad zberom skla do vriec, aby sa tie kontajnery na sklo mohli zrušiť tiež, veď sklo robí veľký bordel a hluk v okolí, rozbité sklo je v okolí stojika aj metre ďaleko.

ODPOVEDAŤ fero | 7. 8. 2020, 08:36

AMERIKA OBJAVENÁ !! Tento spôsob zberu som tu popísal cca pred rokom podľa vlastnej skúsenosti. V Nemecku už najmenej 25 rokov zbierajú odpad tak, že ho v domácnostiach triedia do jednotlivých farebne odlíšených vriec. Tie potom podľa vopred stanoveného harmonogramu vyložia na určené miesto odkiaľ sú odvezené. Takže konečne to začína aj u nás. Ešte treba to jarné upratovanie, ako to robia Nemci. Jednoducho všetky krámy z domácnosti vyložia na chodníky, kde zostanú niekoľko dní. Ľudia si z toho poberú čo potrebujú a čo zostane to odvezú. Toto som zažil pred 50 rokmi v Záp. Berlíne. Na moje začudované otázky povedali, že to zaviedli už pred vojnou. Možno by to šlo aj u nás, len žiaľ chýba nám nemecká disciplína a zmysel pre poriadok.

Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter