Aktuálne dianie 8. jún 2018

Hygienici k pripravenosti prírodných a umelých kúpalísk


K 6. júnu 2018 bola v Bratislavskom kraji rozhodnutiami regionálneho hygienika povolená prevádzka dvoch prírodných kúpalísk - Zlaté Piesky a Slnečné jazerá v Senci.

Ďalej šiestich umelých letných kúpalísk – Delfín, Tehelné pole, Lamač, Rosnička, Modra, Malacky.

Prevádzkovanie letných kúpalísk Pezinok – Sever, Krasňany, Zbojnička Rača biokúpaliska Borovica na Kamennom Mlyne a prírodného kúpaliska Kuchajda je v riešení na základe podaných žiadosti.

Informovala o tom hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva SR Katarína Nosálová

Letné kúpalisko Matador – Bratislava, Iuventa a Fajn Klub ešte podľa úradu nepožiadali o uvedenie kúpaliska do prevádzky.

Z doteraz kontrolovaných a schválených kúpalísk boli všetky po hygienickej stránke vyhovujúce a sú pripravené k začiatku prevádzky kúpacej sezóny 2018.

Kvalita vody na prírodných kúpaliskách zaradených do monitoringu alebo s organizovanou rekreáciou sa bude kontrolovať v dvojtýždňových intervaloch i podľa aktuálnej situácie.

Na lokalitách s neorganizovanou rekreáciou sa budú vykonávať len orientačné kontroly kvality vody na kúpanie 2-3x za sezónu alebo podľa aktuálnej situácie.

Kontrola bazénovej vody sa preverí 1x mesačne alebo podľa aktuálnej situácie.

Na webovej stránke tunajšieho úradu www.ruvzba.sk budú každý týždeň vo štvrtok zverejnené aktuálne výsledky rozborov vôd aj s poznámkou, či je voda vhodná na kúpanie.

(red)

Ilustr. Foto: Archív BK

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter