Aktuálne dianie 24. november 2017

Električky by mohli začať premávať po Špitálskej ešte pred Vianocami + video


Technicko-bezpečnostná skúška prejazdu električiek v piatok doobeda na Špitálskej ulici v Bratislave, kde od augusta rekonštruovali električkovú trať, dopadla dobre.

Pre TASR to potvrdil vedúci odboru marketingu a komunikácie DPB Zenon Mikle s tým, že trať je z technického pohľadu spôsobilá na prevádzku.

Električky by mohli podľa Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) po Špitálskej ulici začať jazdiť ešte pred Vianocami.

DPB už podal žiadosť o kolaudáciu. Električkovú dopravu spustí až po obdržaní rozhodnutia od správneho orgánu. Možný je však už prejazd individuálnej dopravy.

BSK ako špeciálny stavebný úrad pre mestské dráhy pre TASR uviedol, že po obdržaní všetkých potrebných dokladov z technicko-bezpečnostnej skúšky od DPB začne s kolaudačným konaním električkovej trate.

Dotknutým orgánom a účastníkom kolaudačného konania bude doručený termín ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním.

"Pokiaľ nebudú zistené závažné skutočnosti, pri ktorých by bola ohrozená bezpečnosť cestujúcich i premávky, a v prípade kladných stanovísk všetkých zúčastnených strán, vydá BSK kolaudačné rozhodnutie.

Električky by mohli po Špitálskej ulici prejsť ešte pred Vianocami," povedala hovorkyňa BSK Lucia Forman.

DPB po vznesení námietok správnych orgánov v stavebnom konaní voči zastávke viedenského typu, plánovanej na Špitálskej 31-35, pripravil projekt na ponechanie zastávky Mariánska (smer Kamenné námestie) na pôvodnom mieste.

Jej realizácia a následná prevádzka je závislá od stavebno-povoľovacieho konania. "Keďže DPB má záujem sprevádzkovať trať čo najskôr, spustenie prevádzky bez zastávky Dva levy je pravdepodobné," informoval v polovici novembra DPB.

Rekonštrukcia električkovej trate na Špitálskej za viac ako 2,5 milióna eur sa začala v auguste a podľa odhadov mala trvať tri mesiace.

Stavebné práce však museli v septembri zastaviť po tom, čo podľa Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR nebola rekonštrukcia povolená v súlade so zákonom a v procese nastali vážne pochybenia.

Podľa Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), ktorý je špeciálnym stavebným úradom pre mestské dráhy, bola dôvodom zastavenia prác plánovaná zastávka viedenského typu a obavy obyvateľov bytového domu na Špitálskej ulici, že vybudovanie zastávky im znemožní, resp. výrazne sťaží možnosť vychádzať autami z dvora na ulicu.

Opätovne sa na Špitálskej ulici pokračovalo v rekonštrukcii od 26. septembra, v rámci tzv. zabezpečovacích prác, ktoré možno vykonávať v osobitnom režime, ak je to nevyhnutné v dôsledku živelnej pohromy, havárie alebo inej mimoriadnej udalosti.

DPB totiž upozorňoval, že z dôvodu vynúteného zastavenia stavebných prác hrozí havarijný stav, ktorý môže vyústiť až do prerušenia premávky električiek v celej Bratislave.

(TASR)
Foto a video: BK-orig.
0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter