Aktuálne dianie 5. september 2019

DPB: Zoznam vedúcich pracovníkov nechce zverejniť ani na základe infozákona. Majú čo tajiť...?


Majú čo tajiť pred verejnosťou? Toto podozrenie sa znásobilo po tom, ako nám dopravný podnik odmietol poslať zoznam vedúcich pracovníkov podniku, a to aj napriek našej žiadosti prostredníctvom tzv. infozákona (zák.211).

Mestský dopravca nám nedávno zaslal len jedno jediné meno manažmentu spoločnosti.  Zaujímavé je, že odôvodnenie zamietnutia zverejnenia zoznamu vedúcich pracovníkov DPB nám poslal poštou magistrát hlavného mesta.

A dôvod? Citujeme z viac ako dvojstránkového odôvodnenia: „Vzhľadom na uvedené, DPB nie je oprávnený sprístupniť požadované informácie, ktoré sa dotýkajú vedúcich pracovníkov  DPB, nakoľko DPB nedisponuje predchádzajúcim písomným súhlasom týchto vedúcich pracovníkov DPB“. (celé odôvodnenie magistrátu na fotkách dole)

Verejnosťou nedávno otriasol škandál na magistráte i v dopravnom podniku. Médiá priniesli informácie, podľa ktorých v DPB zastáva vedúcu pozíciu ekonomického úseku zamestnankyňa, ktorá mala podnikať s A. Vadalom. Potom, ako sa o prípade hovorilo hádam vo všetkých relevantných médiách, mestský dopravca K. Janošťákovú stiahol z funkcie. Matúš Vallo tvrdil, že o poverení nevedel.

Podľa našich informácií, ale v DPB pracuje stále, dokonca vraj na inej vedúcej pozícii ekonomického úseku, či sekcie.

Možno aj preto to odmietavé stanovisko k zverejneniu zoznamu vedúcich pracovníkov DPB?   

Čo písali o prípade médiá si pozrite tu, alebo tu.

O Vadalovi písali médiá napríklad aj tu

Pripomeňme, že Bratislavský kuriér sa snažil získať zoznam vedúcich pracovníkov DPB od 9. júla tohto roka. Zaslaniu žiadosti na základe tzv. infozákona predchádzali riadne novinárske otázky a urgencie. Dokonca, hovorca magistrátu Peter Bubla sa pre Bratislavský kuriér vyjadril,  že im nie je nám známy žiaden, ani právny dôvod, pre ktorý by DPB nemohol sprístupniť menný zoznam vedúcich zamestnancov.

(rl, red)

Ilustr. Foto: Br. kuriér

 

Súvisiace články tu a tu, i tu.

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter