Aktuálne dianie 2. september 2019

Dopravný podnik Bratislava stále tají zoznam svojich vedúcich pracovníkov. Nedodal nám ho do 8 dní ani na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám


(Komentovaná správa - Bratislavský kuriér) – Už to začína byť škandalózne.

Napriek našim snahám o získanie menného zoznamu vedúcich pracovníkov Dopravného podniku Bratislava, sa nám to od začiatku júla, do dnešného dňa nepodarilo.

A to aj napriek urgenciám a napriek použitiu zákona 211 o slobodnom prístupe k informáciám, prostredníctvom ktorého sme zaslali žiadosť o zverejnenie dňa 20. augusta.

Odpoveď mestského dopravcu, plateného aj z daní občanov Bratislavy, sme ale nemali k dispozícii ani 2. septembra večer, teda v deviaty deň od zaslania podľa zákona 211...

(podľa § 14 ods. 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, potvrdzujeme prijatie Vašej doleuvedenej žiadosti zo dňa 20.08.2019, pod. č. 13609/2019 ev. č. 72/2019 zo dňa 20.08.2019.)

Podľa zákona 211 je povinná osoba povinná odpovedať do 8 dní od podania žiadosti.

(Par. 17 - Lehoty na vybavenie žiadosti : (1) Žiadosť o sprístupnenie informácií povinná osoba vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti

alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti podľa § 14 ods. 2 a 3 a do 15 pracovných dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v prístupnej forme podľa § 16 ods. 2 písm. a), ak tento zákon neustanovuje inak.

V júli nám po urgenciách DPB odpovedal v tom zmysle, že zverejneniu mu bráni zákon o ochrane osobných údajov - GDPR.

Bratislavský magistrát sa ale vyjadril, že nevidí právny a ani iný dôvod na nezverejnenie takého zoznamu.

O čo teda vlastne ide...?

Bratislavský kuriér nežiada nič iné, iba meno, priezvisko a funkčné zaradenie vedúcich pracovníkov dopravného podniku.

Ak dopravný podnik mená svojich manažérov nechce zverejniť, natíska sa oprávnená otázka, že čo tají a koho „chráni“ a pred kým?

Zamestnáva hádam DPB a. s. vedúcich pracovníkov, ktorých zverejnené mená by mohli vyvolať škandál a pobúrenie vo verejnosti?

Nedávny prípad vedúcej účtovníčky DPB, ktorú museli odvolať až potom, ako sa mediálne prevalili jej pracovné vzťahy s aktivitami A. Vadala, by mohli podobné asociácie evokovať.

A odvolali ju naozaj....?

Alebo ide len o prostý strach z GDPR? Nepravdepodobné. Meno a vedúca funkcia nemôže byť GDPR v podniku zriadenom mestskou samosprávou a financovaným daňovými poplatníkmi.

To by sa potom nesmeli zverejniť mená a funkcie nikoho. Sú teda v DPB a.s. ľudia, o ktorých nemá verejnosť vedieť? Určite sa to dozvieme čoskoro.

Na webovej stránke podniku sme našli z hľadiska vedúcich funkcionárov iba tieto mená a ich zaradenie. Generálneho riaditeľa DPB a.s. sme medzi nimi nenašli...

Predstavenstvo spoločnosti

Ing. Martin Rybanský
predseda predstavenstva

Ing. Andrej Zigmund
člen predstavenstva

Ing. Rastislav Fleško
člen predstavenstva

Vedenie spoločnosti

Ing. Rastislav Fleško
riaditeľ infraštruktúrneho úseku

Ing. Andrej Zigmund
poverený ekonomický riaditeľ

Ing. Michal Halomi
poverený riaditeľ prevádzkového úseku

(rl)

Foto: ilustračné/Archív Br. kuriér

Súvisiace články tu a tu

 

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter