Aktuálne dianie 12. júl 2017

Do konca augusta môžete bez sankcií zlegalizovať svoje pripojenie na kanalizáciu


Milí čitatelia, ako ste sa mohli prednedávnom z médií dozvedieť, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., (BVS) vyhlásila „generálny pardon“. Ak patríte k producentom odpadových vôd, ktorí sú bez zmluvy pripojení na verejnú kanalizáciu, máte do 31. augusta 2017 možnosť zlegalizovať svoje pripojenie, pričom si od Vás nebudeme uplatňovať náhradu škody ani zmluvnú pokutu.

BVS na základe zmluvy zásobuje pitnou vodou viac ako 120 000 odberných miest. Z  tohto počtu však približne 13 400 odberných miest nemá uzatvorenú zmluvu o odvádzaní odpadových vôd napriek tomu, že sa v ich tesnej blízkosti nachádza verejná kanalizácia. Preto sme sa rozhodli pristúpiť ku „generálnemu pardonu“ ako ústretovému kroku voči našim klientom, ktorí majú s BVS uzatvorenú zmluvu na dodávku pitnej vody z verejného vodovodu (platia vodné), ale nemajú zavedenú službu „odvádzanie a čistenie odpadových vôd“ (stočné) alebo „odvádzanie a čistenie vôd z povrchového odtoku“ (zrážky), prípadne do verejnej kanalizácie odvádzajú odpadové vody z iných (napr. vlastných) zdrojov.

Po „generálnom pardone“, teda od septembra 2017 pristúpime k odhaľovaniu neoprávnených pripojení pomocou špeciálnych monitorovacích vozidiel (viď foto), ktoré má BVS k dispozícii. Nepôjde o jednorazovú akciu, ale o naštartovanie dlhodobého a systematického procesu. V prípade, že sa po skončení „generálneho pardonu“ preukáže neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie, bude si BVS od takýchto producentov uplatňovať náhradu škody a aj zmluvnú pokutu – v prípade fyzickej osoby (nepodnikateľa) vo výške 300 EUR a v prípade ostatných producentov vo výške 3000 EUR. Veríme však, že našu ponuku zlegalizovania pripojenia na verejnú kanalizáciu využije čo najviac ľudí, a že tak nebudeme musieť pristúpiť k sankciám.

Podrobné informácie ako postupovať nájdete na stránke www.bvsas.sk.

 Mgr. Rastislav Gajarský

finančno-obchodný riaditeľ BVS, a.s.

(foto BVS)

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter