Aktuálne dianie 14. máj 2020

COVID19 v Bratislave: Tri otázky Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou


V súvislosti s vývojom pandémie COVID19, sme sa na úmrtia na túto chorobu obrátili na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou s tromi otázkami.

Koľko ľudí zomrelo v Bratislava v zariadeniach UNB výlučne na COVID 19 k 3. máju 2020 a v akom veku boli?

Odpoveď: Úrad v danom období eviduje 13 úmrtí v UNB v súvislosti pľúcnou formou CoVID-19 (1 prípad v riešení). Priemerný vek bol 82 rokov.

2. Koľko ľudí je evidovaných, že zomrelo v Bratislave na COVID 19 v rámci UNB s tým, že mali aj iné závažné ochorenia - o aké ochorenia išlo?

Odpoveď: Všetci pacienti mali rôznu formu a rozsah vekom asociovaných kompenzovaných civilizačných ochorení (chronické pľúcne, obličkové, srdcové, mozgové ochorenia)

3. Koľkí ľudia, ktorí umreli v rámci UNB na COVID 19 boli pitvaní a u ktorých pitva dokázala, že zomreli výlučne na COVID19?

Odpoveď: Zo 14 pitvaných pacientov sa u 13 potvrdila pľúcna forma CoVID-19 ako základná choroba (1 prípad je v riešení).

(rl)

Foto:udzs.sk.sk

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter