Aktuálne dianie 7. október 2019

BSK: Verejné i súkromné subjekty môžu požiadať o podporu pre cezhraničné projekty


Samosprávy, neziskové organizácie, ale napríklad aj malí a strední podnikatelia z Bratislavského kraja sa môžu uchádzať o príspevky na verejnoprospešné slovensko–maďarské cezhraničné aktivity.

Žiadosti o podporu pre projekty zamerané na spoločný rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva, investície do inštitucionálnej kapacity či rozvoj nových cezhraničných služieb možno predložiť Bratislavskému samosprávnemu kraju (BSK) do 16. decembra.

Podpora je súčasťou Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko 2014 - 2020, v rámci aktuálnej výzvy sa v nej prerozdelí vyše 27 miliónov eur.

Predseda BSK Juraj Droba verí, že sa do výzvy prihlási aj veľa subjektov z bratislavského regiónu.

"Aj týmto o spôsobom by sme radi prispeli k efektívnemu čerpaniu externých zdrojov na našom území a podporili tak ďalší rozvoj Bratislavského kraja,“ povedal v tejto súvislosti.

Predložené projekty by mali mať silný cezhraničný charakter a vytvárať dlhodobé partnerstvá. Úspešné projekty budú vyhodnotené v apríli 2020.

Konkrétne projektové nápady možno konzultovať aj so zástupcami BSK na úrade samosprávneho kraja.

Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko 2014 - 2020 vyhlásil výzvu 12. septembra.

Maximálna podpora pre projekt z Európskeho fondu regionálneho rozvoja je od 200.000 do 2.000.000 eur.

Novinkou je, že medzi oprávnených žiadateľov zaradili i malých a stredných podnikateľov, ktorí môžu získať príspevok až do výšky 100.000 eur.

Subjekty patriace do verejného sektora, samosprávy či neziskové organizácie sa podieľajú na financovaní piatimi percentami nákladov, kofinancovanie v prípade projektov malých a stredných podnikateľov je 15 percent.

(TASR)
0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter