Aktuálne dianie 2. júl 2019

BSK pripravuje štúdiu v súvislosti s takmer deväťhektárovým pozemkom v Petržalke


Takmer deväťhektárový pozemok v bratislavskej Petržalke, ktorý patrí od roku 2008 Bratislavskému samosprávnemu kraju (BSK),

ostáva naďalej nevyužitý. Na predmetnom pozemku chcel v minulosti vybudovať Family park,

verejnú súťaž však pre nezáujem musel zrušiť.

Myšlienky vybudovať športovo-rekreačný areál sa však nevzdáva, čo zakotvil ešte v apríli 2018 vo svojom programovom vyhlásení. 

"Aktuálne kraj pripravuje štúdiu, ktorá bude v najbližších mesiacoch predstavená aj verejnosti," uviedla pre TASR hovorkyňa kraja Lucia Forman.

Vybudovať plánuje napríklad multifunkčnú halu na loptové športy, multifunkčné maloplošné ihriská pre obyvateľov kraja,

športový park s vysokým podielom zelene a plánuje ďalšie aktivity súvisiace so športom.

"V posledných mesiacoch sa konajú intenzívne rokovania s bratislavským magistrátom aj s mestskou časťou Petržalka a aj s potenciálnymi spoluinvestormi,

zástupcami viacerých športových zväzov," poznamenala Forman. Petržalská samospráva však o rokovaniach nič nevie.

"O využití veľkého pozemku BSK na konci Petržalky s nami nikto nekomunikoval.

Nemáme žiadne informácie o aktuálnej príprave  využitia uvedeného pozemku,"

skonštatovala Mária Halašková z oddelenia komunikácie s verejnosťou petržalského miestneho úradu.

Pozemok s rozlohou takmer deväť hektárov na konci Petržalky kúpil BSK v roku 2008 za vtedajších 287 miliónov korún (približne 9,5 milióna eur).

V minulosti sa na ňom uvažovalo o viacerých, nakoniec nezrealizovaných, projektoch,

napríklad Danube Arene. Lokalita je aj v územnom pláne mesta definovaná ako územie na šport.

Na dlhodobo nevyužívaný a zarastajúci pozemok upriamil po čase pozornosť koncom júna 2017 aj novomestský starosta a vtedajší kandidát na predsedu BSK Rudolf Kusý.

Ten chcel v prípade víťazstva v krajských voľbách vybudovať do piatich rokov Park športu a oddychu, pričom verejná diskusia s občanmi mala dať odpoveď na otázku,

čo si obyvatelia na danom pozemku želajú. Na výber mali z piatich možností - šport, oddych, príroda, deti a seniori.

Kraj však mal záujem vybudovať na pozemku Family park, teda park rodinného typu so zábavno-vzdelávacím a oddychovo-rekreačným charakterom.

Preto v júli 2017 vyhlásil verejnú súťaž na koncesionára, ktorý vybuduje Family park a bude ho prevádzkovať.

Termín súťaže bol zároveň predĺžený, lebo kraj mal osloviť potenciálny zahraničný záujemca s požiadavkou o preklad súťažných podkladov do angličtiny.

Nakoniec sa do súťaže nikto neprihlásil a kraj súťaž zrušil.

Plánov na výstavbu športovo-rekreačného areálu sa napriek tomu nevzdal a myšlienku zakotvil aj vo svojom programovom vyhlásení z apríla 2018,

čo je plán kraja na najbližších päť rokov.

(TASR)
0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter