Aktuálne dianie 9. január 2020

BSK: Kraj otvoril unikátnu dotačnú schému


Projekty z oblasti kultúry, turizmu, mládeže, športu, rozvoja vidieka a životného prostredia sa môžu uchádzať o finančnú podporu z jedinečnej Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy pre rok 2020. V aktuálnom ročníku rozdelí bratislavská župa takmer 1,2 milióna eur.

Informoval o tom BSK.

Doteraz sme podporili približne tisícku občianskych projektov za 3,5 milióna eur. Podpora je určená pre menšie i väčšie občianske projekty. Každý zaujímavý nápad ako skrášliť či zatraktívniť náš región je pre nás cenný. Som naozaj na túto grantovú schému hrdý, ako i na to, že inšpiruje aj ďalšie samosprávne kraje, vyjadril sa bratislavský župan Juraj Droba.

Bratislavská regionálna dotačná schéma je vyhlásená v piatich oblastiach podpory: kultúra, turizmus, mládež, športové podujatia a pravidelné pohybové aktivity, životné prostredie a rozvoj vidieka. Pre

Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu mládeže je na rok 2020 vyčlenených 51 000 eur. Žiadosti je možné predkladať do 21. 1. 2020. Minimálna výška dotácie je 1 000 a maximálna 8 000 eur.

Šport bude v roku 2020 z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy podporený sumou 289 000 eur. Minimálna výška dotácie je 1 000 a maximálna 8 000 eur.

Žiadosti je možné predkladať do 21. 1. 2020. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry na rok 2020 je otvorená do 26. 1. 2020. Projekty sa môžu uchádzať o sumu 440 000 eur. Minimálna výška dotácie je 1 000 a maximálna 8 000 eur.

V Bratislavskej regionálnej dotačnej schéme na podporu turizmu je pre rok 2020 alokovaných 140 000 eur s maximálnou výškou dotácie 8000 eur. Žiadatelia sa môžu zapojiť do 26. 1. 2020.

Do konca januára 2020, teda do 31. 1. 2020, sa môžu žiadatelia uchádzať o dotáciu z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu životného prostredia a rozvoja vidieka v súhrnnej sume 260 000 eur a to v troch oblastiach: Životné prostredie a verejná infraštruktúra, pre ktorú je vyčlenených 220 000 eur s minimálnou výškou podpory 5 000 a maximálnou 12 000 eur.

Regulácia komárej populácie, kde je maximálna výška podpory 4 000 eur. Alokovaná suma predstavuje 28 000 eur. Environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta, ktorá podporí projekty v celkovej sume 12 000 eur. Minimálna výška podpory je 1 000, maximálna 3 000 eur.

Dôležité termíny, ako aj bližšie informácie o podmienkach, či potrebných dokladoch nájde záujemca na www.bratislavskykraj.sk/brds

(red)

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter