Aktuálne dianie 21. máj 2020

BSK: Do začiatku júna možno pripomienkovať plán dopravného systému v kraji


Verejnosť môže do 2. júna pripomienkovať plán udržateľnej mobility Bratislavského samosprávneho kraja (BSK).

Návrh plánu, ktorý je základným nástrojom na zabezpečenie vyváženého rozvoja dopravného systému v regióne, je zverejnený  na portáli Ministerstva životného prostredia SR.

BSK spolu s partnermi v oblasti dopravy (napríklad Železnice Slovenskej republiky, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Železničná spoločnosť Slovensko) pripravovali návrh dva roky.

"Plán udržateľnej mobility nám dáva presné dáta o pohybe obyvateľov v rámci nášho územia, zároveň tvorí aj podklad pre čerpanie eurofondov v ďalšom programovom období.

Zjednodušene, čo sa nachádza v tomto dokumente, môže sa uchádzať o finančnú podporu z Bruselu," zhrnul predseda BSK Juraj Droba.

Plán mobility prináša riešenia na organizačnej, prevádzkovej a infraštruktúrnej úrovni s dôrazom na verejnú osobnú dopravu a nemotorovú dopravu.

Reaguje na súčasnú situáciu, charakterizovanú vysokým podielom individuálnej dopravy, ktorý sa podpisuje pod zhoršenie stavu životného prostredia i zvýšenú závislosť krajiny od nerastných surovín.

Ambíciou dokumentu je preto vniesť do dopravného plánovania systematický prístup, vedúci k rovnocennej podpore všetkých módov dopravy.

Benefitom tohto prístupu má byť nielen zlepšenie každého druhu mobility, ale aj kvality života ako takého.

(TASR)
0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter