Aktuálne dianie 28. november 2019

Bratislavská vodárenská spoločnosť chce zvýšenie cien za vodné a stočné


Po piatich rokoch nezmenených cien vodného a stočného predloží Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) návrh na zvýšenie cien. Uviedla to v tlačovej správe.

Ako ďalej uvádza, priemerný navrhovaný rast cien by pre modelovú trojčlennú rodinu znamenal mesačné zvýšenie nákladov o menej ako 2,5 eura s DPH mesačne, teda približne 80 centov na jedného člena rodiny. O cenovom návrhu BVS rozhodne Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO).

Aj v prípade, ak by ÚRSO schválil cenový návrh v plnom rozsahu, stále by bola cena za výrobu a dodávku vody verejným vodovom v Bratislave a okolí nižšia, ako v piatich najväčších vodárenských spoločnostiach na Slovensku.

BVS tvrdí, že po dlhých rokoch zanedbávania a nehospodárneho nakladania s verejnými peniazmi nové vedenie BVS potrebuje ozdraviť podnik.

Jeden z najvýznamnejších dôsledkov minulého vedenia je obrovský naakumulovaný investičný dlh, ktorý je nevyhnutné riešiť.

V investíciách do vodovodov a kanalizácií v správe Bratislavskej vodárenskej spoločnosti už dnes chýbajú zdroje vo výške viac ako 270 miliónov eur. To sa pravidelne prejavuje vo zvýšenej miere porúch a obmedzení dodávky pitnej vody. Ak by sa tento problém ďalej neriešil, situácia by sa stupňovala.

„Nové vedenie Bratislavskej vodárenskej spoločnosti sa prioritne sústreďuje na úpravu existujúcich dodávateľsko-odberateľských vzťahov po predchádzajúcom vedení.

Ak chceme veci zmeniť, koncepčne znížiť počet porúch a garantovať dodávku a spracovanie zdravej a nezávadnej vody v tomto regióne v budúcnosti, je nutné zreálniť aj ceny,“ povedal generálny riaditeľ BVS Peter Olajoš.

Bratislavská vodárenská spoločnosť dnes prevádzkuje viac ako 5 150 km vodovodných a kanalizačných potrubí.

K tomu treba pripočítať zariadenia na spracovanie pitnej vody, prečerpávacie stanice alebo čistiarne odpadových vôd.

Aktuálne končí životnosť, alebo už je za hranicou životnosti 250 kilometrov vodovodných potrubí a približne 400 kilometrov kanalizačných sietí. 

V najbližších desiatich rokoch končí životnosť ďalším takmer 400 kilometrom kanalizačných potrubí a približne 200 kilometrom vodovodov.

(red)

Foto: tasr

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter