Aktuálne dianie 15. október 2017

Bratislava si zaslúži mať atraktívne nábrežné promenády – III. časť - Súčasná realita


V prvej časti našej trilógie o promenádach v Bratislave, sme sa venovali najmä nevyužitému potenciálu, ktorý hlavné mesto v podobe Dunaja a jeho nábreží má.

V druhej časti sme sa pozreli najmä na vízie, nápady a plány, ktoré boli verejnosti predstavené v nedávnej i dávnejšej minulosti.

Posledná, tretia časť, sa týka súčasnosti - ako nábrežné promenády v Bratislave vyzerajú teraz.

V hlavnom meste máme podľa názvov zatiaľ deväť nábreží: Slovanské nábrežie, Nábrežie Ľubomíra Kadnára, Dvořákovo nábrežie, Nábr. arm. gen. Ľ. Svobodu, Rázusovo nábrežie, Vajanského nábrežie, Fajnorovo nábrežie a Nábrežie M. R. Štefánika a Tyršovo nábrežie.

Asi zhodou okolností, sú na všetkých týchto nábrežiach aj promenády. Poďme sa ale pozrieť, aké.

Promenáda na Slovanskom nábreží

Slovanské nábrežie je pod areálom hradu Devín a je tu asfaltová dunajská promenáda, ktorá sa začína pod Devínskou hradnou skalou a v podstate končí pri Majáku Devín, na konci hradného areálu.

Tu sa Slovanské nábrežie od Dunaja odkláňa. Neďaleko majáka Devín vznikol nedávno na promenáde bufet. Promenáda je obľúbeným miestom mnohých Bratislavčanov a návštevníkov mesta, je dostatočne široká tak pre chodcov, ako aj pre cyklistov.

Na promenáde je ale pomerne málo lavičiek a najväčším nedostatkom je dnes už ruina budovy, ktorá bola kedysi súčasťou amfiteátra pod hradom Devín.

Amfiteáter zanikol v sedemdesiatych rokoch, po nástupe socialistickej normalizácie.

Dnes kvôli súdnemu sporu súkromnej spoločnosti a mesta chátra ďalej. Nepeknú budovu vidno pod hradným bralom už z diaľky najmä od príjazdu loďou z Rakúska.

Je smutnou vizitkou ľudí, ktorí zrejme vzťah k Bratislave nikdy nemali...a objekt nechali schátrať.

Promenáda na Nábreží Ľubomíra Kadnára

Promenáda na Nábreží Ľ. Kadnára je v Karloveskej zátoke, je asfaltová a prístupná aj pre cyklistov.

Je to vlastne „zátoková“ promenáda a okrem cyklistov sa tu objavujú najmä obyvatelia chodci z okolia, bežci a pod.

Okrem veslárskych klubov tu už roky funguje aj obľúbený krčma. Je treba napísať, že od klubu po prakticky koniec promenády pri tenisových kurtoch, je povrch cesty šotolina a je neupravená.

Je to asi najužší úsek promenádneho nábrežia.

Obyvatelia smerujúci po promenáde z mesta cez Dvořákovo nábrežie, končia svoju púť zväčša pod Mostom Lafranconi. Za ním totiž promenáda končí, respektíve nie je dobudovaná a je plná buriny.

Cesta na nábrežie Ľ. Kadnára má z tejto strany charakter skôr lesnej cestičky, ktorá je v čase dažďov plná mlák a blata. Jednoducho povedané, promenáda na Dvořákovom nábreží nie je prepojená a dobudovaná s tou na nábreží Ľ. Kadnára.

Promenáda na Dvořákovom nábreží

Dvořákovo nábrežie bolo dlho zakliate a chátralo. Rozprestiera sa medzi River Parkom a Mostom Lafranconi.

Po zbúraní PKO dalo mesto časť promenády obnoviť. Bola vyasfaltovaná, vyčistená a opravený bol travertínový múrik.

Obnovené bolo aj poškodené kovové zábradlie, osadili sa nové lampy, lavičky, cyklostojany a zopár prvkov pre deti a na cvičenie a pod. Ide ale o dočasné riešenie, keďže investor projektu River Park II. má vybudovať úplne novú promenádu.

Veríme, že bude krajšia a nápaditejšia, ako spomínaná upravená a ako promenáda na existujúcom River Park I. A hlavne - nebude plná asfaltu.

Vráťme sa ale k upravenej promenáde primátorom Ivom Nesrovnalom. Promenáda vyzerá samozrejme neporovnateľne lepšie, ako tá predchádzajúca, zničená.

Asfaltové riešenie je možno najjednoduchšie a najlacnejšie, ale aj najškaredšie a pre obyvateľov zrejme najmenej príťažlivé.

Rovnako o mestskú zeleň, ktorej okrem stromov zostalo na nábreží pomenej, sa treba starať. V lete sme našli vysadenú trávu okolo stromov takmer úplne vyschnutú...

Takisto mesto zabudlo na vyznačenie dráhy pre cyklistov, aby nedochádzalo k nedorozumeniam medzi nimi a chodcami.

Zdá sa nám, že táto promenáda si Bratislavčanov zatiaľ veľmi nezískala a v obľúbenosti stále vedie promenáda pri Eurovei.

Promenáda vybudovaná pred River Parkom súkromným investorom patrí medzi pomerne úzke, ale pekne upravené promenády.

Chýba však pôvodný zámer prístupu k vode. Investor tu síce urobil vstup cez múrik a aj akési plochy na sedenie nad Dunajom, no zámer je nedokončený a nefunguje.

Túto časť promenády lemujú kaviarne, obchody a rôzne prevádzky, ako aj detské ihrisko.

Dochádza tu k častým kolíziám medzi chodcami a cyklistami, na vzájomnú toleranciu upozorňujú tabule. Vzhľadom na úzky priestor tu nie sú lavičky, prechádzajúci si môžu sadnúť do niektorej z kaviarní.

Cyklostojany sú k dispozícii a na Dunaji je aj prístavisko pre malé osobné lode.

Promenáda na Nábreží arm. gen. Ludvíka Svobodu

Promenáda medzi River Parkom a Mostom SNP je síce udržiavaná, ale už dlhodobo zanedbaná, nepríťažlivá a väčšinou ňou chodci, cyklisti a bežci len prechádzajú.

Vzhľadom na finišujúci projekt obytnej zóny Zuckermandel oproti, sa podľa nás mala mestská samospráva dohodnúť s investorom na rekonštrukcii promenády.

Zvyšnú časť by mohlo urobiť mesto na svoje náklady, keďže projekt Vydrice je zatiaľ v nedohľadne, aj keď majetkové pomery sa tu podľa Starého Mesta už menia.

Kvôli projektu Zuckermandel bola odrezaná malá časť nábrežia na rozšírenie jazdných pruhov pre autá.

O nábrežnú promenádu medzi River Parkom a Mostom SNP sa stará Staré Mesto. Miestna samospráva chce vyriešiť najmä zlé vyznačenie cyklistických pruhov, ktoré vedú stredom chodníka.

Celkovo je terén promenády v zlom stave, je na ňom mnoho nerovností a po daždi značný počet kaluží.

Táto časť nábrežia nereprezentuje Bratislavu v tom najlepšom svetle a potrebná je jej celková zmena a modernizácia. Čaká sa na ňu už dlhé roky. Staré Mesto ale peniaze na rekonštrukciu nemá.

Promenáda medzi Mostom SNP a Starým mostom

Promenáda na Rázusovom nábreží a Vajanského nábreží bola zrekonštruovaná pred rokmi, najmä v súvislosti s osadením protipovodňového múrika.

Pribudlo tu veľké množstvo lavičiek. Výhľad na Dunaj žiaľ neposkytujú, pretože múr tomu pri sedení bráni. Vyvýšenie terénu, ktoré by výhľad zabezpečilo, sa nikdy neurobilo.

Neúspešný bol aj projekt tzv. vyhliadkových lavičiek z betónu. Pilotný projekt priniesol tri, dnes sú na Vajanského nábreží len dve a svojím dizajnom do staromestského prostredia nezapadli.

Na tejto promenáde kedysi fungovala veľká bratislavská atrakcia – Propeler.

Pokusy o jeho renesanciu tu boli, ale zostalo iba pri nich. Bratislava by si pritom zaslúžila rozširovanie turistických atrakcií, ktorých má ako šafranu.

Promenádu, niekoľko sto metrov pred Starým mostom, lemuje osobný prístav. Na túto morálne zastaranú a nepeknú budovu už existoval projekt, ktorý ale nenašiel pochopenie poslancov.

Aj preto zostáva promenáda v okolí tejto „modrej“ budovy až po Starý most (Fajnorovo nábr.), nepeknou súčasťou dunajského nábrežia.

Promenáda pri obchodnom centre Eurovea (Nábrežie M. R. Štefánika)

Promenáda pri Dunaji pri známom obchodnom centre Eurovea, sa stala najobľúbenejšou v meste.

Je to pochopiteľné, veď Bratislava dostala výstavbou tohto úspešného komplexu nábrežnú promenádu, aká tu ešte nebola. Konečne ide o miesto, kam ľudia chodia cielene.

Okrem korzovania blízko Dunaja, sa tu dá vylihovať na tráve, cvičiť, alebo len tak sedieť na lavičkách, či veľkých mramorových platniach.

Zaujímavosťou sú vysunuté terasy nad rieku a ďalšie atrakcie. Miesto je vyhľadávané nielen dvojicami, či celými kamarátskymi „bandami“, ale kvôli kultúrnym podujatiam najmä počas leta.

Čo je dôležité, nábrežie je udržiavané v čistote a poriadku.

Tyršovo nábrežie a promenáda - nepromenáda

Na Tyršovom nábreží začiatkom deväťdesiatych rokov zanikol známy Lunapark. Odvtedy, až na obnovenie divadla Aréna v historickej budove, sa nič zásadné neudialo.

V lete je na časti nábrežia mestská pláž. Promenáda na petržalskej strane Dunaja je už dlhodobo zanedbaná, ak sa to vôbec promenádou dá nazvať.

Ťahá sa od Starého mosta až po dnešný Aušpic. A ako to tam vyzerá?

Od Starého mosta vedie starý asfaltový chodník, po bokoch často lemovaný burinou. Jeden z podnikov, kotviaci na Dunaji, sa snaží okolie lode upravovať.

Na nábreží je aj starý zanedbaný prístav, resp. mólo, na ktoré by mohol aspoň v jarnej a letnej sezóne pristávať Propeler – ak by premával...

Malá „prístavná“ budova je zanedbaná a nefunkčná. Nasleduje luxusná reštaurácia a nová časť asfaltovej promenády, ktorú nedávno mesto dalo urobiť na náklady neďalekého obchodného centra.

Či ide o promenádu zodpovedajúcu úrovni 21. storočia v čase, keď sa mesto snaží byť smart, necháme na posúdenie cteného čitateľa.

Ide v podstate o nový asfalt, nové lavičky a odpadkové koše.

V každom prípade, časť promenády za Mostom SNP, smerom na Pečňu, je ponechaná napospas osudu úplne a to dlhé roky. Hneď na začiatku lesa zvyknú bivakovať bezdomovci.

Tu na konci areálu Aušpicu sa táto časť „promenády“ končí. Sú tu krásne pohľady na Hrad a starú Bratislavu.

Ale aj na špinu a burinu. Hlavné mesto má vraj na budúci rok predstaviť víziu riešenia tohto územie v okolí AU a Pečnianskeho lesa.

Náš výlet bratislavskými promenádami sa končí. Je nutné dodať, že ide o veľmi stručný pohľad na to, čo sa reálne dnes na nábrežiach Dunaja nachádza.

Mnohí to poznajú na vlastnej koži.

To, že hlavné mesto Slovenska nemá dodnes kompaktné, moderné a kontinuálne nábrežné promenády poukazuje na to, aký asi vzťah k hlavnému mestu mali a majú tí, ktorí ovládli a ovládajú zásadné volené funkcie v tomto štáte i samospráve. Bratislavské brehy dunajské napokon nie sú také dlhé a široké, aby ani 27 rokov po revolúcii nemohli byť pýchou mesta...

Úplne na konci fotogalérie z bratislavských promenád, prinášame aj fotografie nábrežných zón na rieke Visla vo Varšave. Upozornil nás na ne náš ctený čitateľ. Ďakujeme.

Prvá časť trilógie o nábrežiach a promenádach je tu a druhá časť tu.

(rl)

(Foto a video BK-orig.)

Čitateľ nás upozornil na Vistulan Boulevards – ide o bulváry nachádzajúce sa na západnej strane rieky Visla vo Varšave, hlavnom meste Poľska. Oddiel medzi mostom Poniatowski a mostom Śląsko-Dąbrowski je pomenovaný podľa Bohdana Grzymała-Siedleckého a medzi mostami Śląsko-Dąbrowského a Gdańskim po Janovi Karski. Rekonštrukcia bulvárov začala v roku 2013. Otvorenie bulvárov bolo naplánované na júl a potom na jeseň roku 2014. Ďalšie dátumy otvorenia bulvárov v Podzamcze boli naplánované na apríl 2015 a segment strediska vedy Copernicus v polovici roku 2015. Prvý segment Vistulan Boulevard bol otvorený 2. augusta 2015.

Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Vistulan_Boulevards_in_Warsaw

0 komentárov
Pridajte komentár
Na začiatok stránky hore
Newsletter